Shrimp fisherman in Asia

Onze financiële cijfers in 2020

We begonnen het jaar 2020 met de ambitie om onze impact te vergróten, als antwoord op grote wereldwijde uitdagingen. Door meer impactfinancieringen te verstrekken om zo meer organisaties vooruit te helpen die mensen in een kwetsbare positie een beter toekomstperspectief bieden. Door de coronacrisis moesten we onze bakens verzetten. Onze focus lag in 2020 op de grote gevolgen van deze crisis voor de maatschappij, onze projectpartners én ons werk. Covid-19 had ook gevolgen voor onze inzet. We hebben financieel minder kunnen uitzetten aan onze programma's. Aan de andere kant hebben we extra ingezet op bijvoorbeeld noodhulp via ons Covid-19 hulpfonds.

Graph 1

Ontvangen bijdragen

Om de projecten van Rabo Foundation mogelijk te kunnen maken en daarmee zoveel mogelijk impact te bereiken, zijn wij afhankelijk van financiële bijdragen. Jaarlijks kunnen we rekenen op de steun van Rabobank, Rabo-medewerkers, particulieren en bedrijven. In 2020 ontvingen 15,7 miljoen euro (2019: 16 miljoen euro):

11,3 miljoen euro werd bijgedragen door Rabobank. Jaarlijks ontvangen we 0,5% van de nettowinst 4,2 miljoen euro ontvingen we van particulieren en bedrijven. Zij steunen het werk van Rabo Foundation met een gift . 0,2 miljoen ontvingen we van Rabo-medewerkers en gepensioneerden. Ruim 4.200 medewerkers doneerden maandelijks 4 euro of meer van hun salaris.
Graph allocations

Toekenningen

In 2020 kende Rabo Foundation 36,2 miljoen euro toe aan 401 organisaties. Dat is 4,1 miljoen euro minder dan in 2019, voornamelijk als gevolg van de coronacrisis. Door de reisrestricties konden we niet kennismaken met nieuwe partners en de vereiste Know Your Customer (KYC)-activiteiten uitvoeren.

85% van de toekenningen ging naar producentenorganisaties en spaar- en kredietcoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In totaal ging het om een financiële bijdrage van 30,6 miljoen euro (2019: € 34,7 mln.). 15% van onze toekenningen ging naar sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties in Nederland. Een totaal bedrag van 5,6 miljoen euro (2019: € 5,6 mln.). een deel van onze totale toekenningen ging naar Covid-19 noodhulp. We kenden totaal 711.250 euro toe aan 70 projecten. Daarnaast besloten we om 50 sociale ondernemingen uitstel van rente en aflossingen te verlenen.

Rabo Foundation is een revolverend fonds dat voornamelijk leningen verstrekt. Met de aflossingen van de leningen kunnen we jaarlijks ons fonds opnieuw aanvullen en zo meer organisaties financieren.

79%

van de financieringen zijn leningen, handelsfinancieringen en garanties

60%

van de financieringen is groter dan € 50.000

85%

van de financieringen ging naar internationale projecten

Financiële instrumenten

Bij Rabo Foundation werken we met verschillende vormen van financieringen. De belangrijkste is een lening. Dit is een bewuste keuze, omdat het organisaties helpt om sneller economisch onafhankelijk te worden. Een lening stimuleert de eigen verantwoordelijkheid. De ontvangen aflossing en de rente zetten we opnieuw in voor andere aanvragen – zo kunnen we steeds meer organisaties financieren. Ook bieden we hulp in de vorm van donaties, technische assistentie, garanties (vooral in India) en handelsfinancieringen.

Graph

Meer financiële resultaten?

Bekijk onze verkorte jaarrekening voor meer financiële resultaten in 2020.

Meer over Rabo Foundation

Onze impact 2020