Nederland | Financiële zelfredzaamheid

Moedige Dialoog tegen armoede en schulden

30 november 2021 18:58

Opstaan tegen armoede en schulden. Dat doen publiek-private netwerken via Moedige Dialoog. ‘Structurele oplossingen vereisen een andere mindset'.

People in dialogue with each other

Eén op de vier huishoudens in Nederland kampt met schulden. En één op de acht kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien. ‘Armoede raakt alles’, zegt Jacqueline Beekman. ‘Mensen liggen ervan wakker, hebben het gevoel in een uitzichtloze situatie te zitten, kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze niet meer meedoen in de maatschappij. En pas op: het kan echt iederéén overkomen, ook een ogenschijnlijk normaal en succesvol gezin.’

“Dialoog is essentieel – als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen”

Essentiele dialoog

Jacqueline Beekman is één van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter Moedige Dialoog – het project waarmee Sociaal Werk Nederland, Rabobank en Rabo Foundation armoede en schulden duurzaam aanpakken. Moedige Dialoog doet dat via publiek-private samenwerkingsverbanden waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zoeken naar oplossingen. Beekman: ‘Dialoog is essentieel – als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen. Om structurele oplossingen te vinden is een andere mindset nodig. Het bedrijfsleven kijkt anders naar dilemma’s dan bijvoorbeeld de overheid of sociaalwerkorganisaties. Ik geloof daarom in de ‘total society impact’: bedrijven die maatschappelijke verandering teweegbrengen. Zo maken we samen de weg vrij en kunnen mensen weer opstaan en in beweging komen, waardoor ze weer werk vinden en zelfvertrouwen opdoen.’

Positieve app

Elk publiek-privaat netwerk dat meedoet aan Moedige Dialoog stelt een ambitieagenda op. Deze focust bijvoorbeeld op ondersteuning van werkende armen. Of op het stimuleren van financiële zelf-redzaamheid onder jongeren. Vervolgens zet het netwerk werkgroepen op om het probleem op te lossen en de dialoog aan te gaan. ‘Juist de combinatie van deze doe- en denkkracht is belangrijk om een boost te geven’, vertelt Beekman. ‘Zo bereiken we in Salland via vroegsignalering met een bedrijvenhelpdesk mensen die normaliter onder de radar blijven. En bij een landelijke voetbalclub zag men dat de contributies steeds later werden betaald. Samen met een ict-partij ontwikkelde het netwerk een app die mensen er op een positieve manier aan herinnert om hun contributie over te maken. Dankzij de kracht van de netwerken kunnen we mensen eerder bewust maken van beginnende problemen. En als ze in de problemen zitten, kunnen we sneller helpen.’

Actieve deelnemers

Rabobank is niet alleen mede-initiatiefnemer van Moedige Dialoog. Lokale Rabobanken zijn ook actieve deelnemers aan de publiek-private netwerken. Beekman: ‘Heel mooi hoe deze banken vanuit hun coöperatieve gedachtegoed besluiten mee te doen. En hoe ze op die manier het armoede- en schuldenprobleem in hun regio helpen oplossen.’

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Moedige Dialoog ontving financiering van Rabo Foundation. Beekman: ‘Rabo Foundation ziet het belang van financiële zelfredzaamheid voor een economisch vitaal Nederland. Met hun steun konden we tien nieuwe publiek-private netwerken oprichten. Daardoor zijn er nu 25 actief. Een flinke stap richting onze uiteindelijke ambitie van negentig lokale netwerken. Met het geld van Rabo Foundation kunnen we de start van de netwerken borgen. Daarna kunnen ze zichzelf financieel draaiende houden.’


Schulden en financiële zorgen – ze vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. We bundelen onze krachten daarom met maatschappelijke organisaties zoals Moedige Dialoog die de schuldenproblematiek in Nederland aanpakken. Kom meer te weten over hoe wij samen werken aan oplossingen, zodat meer mensen de eerste stap kunnen zetten naar een financieel gezonder leven.