Azië | Kleinschalige boeren

Technologische innovatie voor 1 miljoen boeren in Myanmar

18 december 2020 10:30

De meeste van de vijf miljoen kleinschalige boeren in Myanmar zijn arm. Maar: dankzij microfinanciering verbeteren steeds meer van hen hun leven drastisch. Matteo Marinelli, CEO van MAHA Agriculture Microfinance in Myanmar, vertelt hoe financiering en technologische vernieuwing de toekomst van deze boeren rooskleuriger maken.

Smallholder farmers in field in Myanmar

“Een succesvolle oogst levert genoeg op om er met de hele familie nét van rond te komen”

Een veld van twee tot vijftien hectare met daarop bijvoorbeeld rijst, sesam, mungbonen en andere groenten. Een succesvolle oogst levert genoeg op om er met de hele familie nét van rond te komen. Zo gaat het voor veel kleinschalige boeren in Myanmar. De bouw van een toilet of de aanschaf van een motorfiets zijn dromen die zelden uitkomen. Laat staan dat het lukt om een kind aan de universiteit te laten studeren. ‘Om hun inkomen te laten stijgen, moeten ze de opbrengst van hun land vergroten’, vertelt Matteo. ‘Dat kan met slimmere landbouwmethodes. Maar daarvoor hebben ze juist eerst geld nodig waarmee ze hun toekomst vorm kunnen geven.’

Groeien met gemoedsrust

Geld lenen voor investeringen is lastig voor de kleinschalige boeren in Myanmar. ‘Voor gewone banken zijn ze te risicovol en partijen buiten het officiële circuit rekenen exorbitant hoge rentes’, legt Matteo uit. ‘Gelicenseerde microfinancieringsorganisaties als MAHA zijn een uitkomst. Bij ons lenen ze voor zes maanden een bedrag van gemiddeld 800 euro. Daarvan kopen ze machines en producten als zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. We rekenen lage rentes, waardoor afbetalen makkelijker is. Bovendien kunnen de boeren bij ons een verzekering afsluiten: bij een ongeluk of overlijden hoeft de familie de schuld niet terug te betalen. Dat geeft gemoedsrust.’

1 miljoen boeren financieren

MAHA zet haar klanten centraal en werkt er hard aan om zoveel mogelijk boeren te helpen groeien. Matteo: ‘Drie jaar geleden leenden nog maar 5.000 boeren bij ons en kostte het ons 14 dagen om het geld uit te betalen. Nu bedienen we er meer dan 85.000 die binnen 72 uur hun lening hebben ontvangen. In 2030 willen we 1 miljoen kleinschalige boeren financieren. Dat kan alleen niet op de huidige manier. Nu moeten boeren nog naar een van onze 37 vestigingen. Die zijn verspreid over het land, maar vaak is het alsnog lang reizen voor een boer. Daarom willen we ook leningen gaan verstrekken via partijen dichter bij de boeren, zoals kleine familiebedrijfjes in dorpen.’

‘Daarnaast hopen we over twee jaar over te gaan op e-money, dus uitbetaling van kredieten via smartphones. Zo vergroten we ons bereik enorm en wordt het voor boeren makkelijker en minder tijdrovend om geld te lenen. Idealiter combineren we onze ‘stenen’ infrastructuur met een digitaal, cashloos model zonder vaste vestigingen. Die twee gaan dan hand in hand.’

Vanonder de matras naar rente

Niet alleen wil MAHA méér boeren financieren, ze wil ook het leven van deze kleinschalige boeren verder verbeteren door verschillende bankdiensten aan te bieden. ‘Daar hebben ze normaal geen toegang toe’, vertelt Matteo. ‘Denk aan spaarproducten, verzekeringen en geldtransfers naar familie in het buitenland. Deze groep stopt hun spaargeld nu nog onder een matras en ziet de koop van een gouden sieraad als een investering. Wij leren hen over rente, sparen en verzekeren, zodat ze hun vermogen kunnen inzetten voor een échte verbetering van hun leven.’

Snel de kredietscore bepalen

Cordaid, Rabo Rural Fund en Rabo Foundation helpen MAHA om hun ambities te vervullen. ‘Dankzij leningen van in totaal drie miljoen euro bereiken we meer boeren dan ooit tevoren’, stelt Matteo. ‘Daarnaast ontvingen we van Rabo Foundation een gift van 15.000 euro voor een pilot met creditscoring. Dat is een methode om snel en efficiënt de kredietwaardigheid van boeren in te schatten. We voeden ons creditscoringmodel met onder meer de inkomsten, andere leningen en de hoeveelheid land van een boer – en daaruit rolt een kredietscore. Dit gaat snel en eenvoudig, en dat helpt ons om meer boeren te bedienen.’

Meer denkkracht en inzicht

MAHA onderzoekt nu met Rabo Foundation de verdere vernieuwing van hun creditscoringmodel: ‘Wij willen aan de hand van landbouwgegevens de situatie van een boer nog veel beter in kaart brengen. Zoals de vruchtbaarheid van de grond en de gezondheid van gewassen. Dit willen we doen met hulp van ‘remote sensing’ door satellieten. Rabo Foundation heeft ons daarom gekoppeld aan een Indiaas agritechbedrijf dat ons helpt met deze technologie. Dankzij de denkkracht en het netwerk van Rabo Foundation komen we verder dan ons zelf ooit was gelukt.’

Het meeste uit de technologie halen

De technologie achter het creditscoringmodel wil Matteo op meer manieren inzetten om boeren vooruit te helpen. ‘De kennis die we door remote sensing opdoen, willen we delen met boeren. Door bijvoorbeeld de gevolgen van droogte in kaart te brengen en hen te adviseren hoe hiermee om te gaan. Of door ze op gewasziekten te wijzen, zodat ze die op tijd kunnen bestrijden. Ook willen we met drones boeren helpen met bemesten – dat levert behalve tijdwinst ook een betere oogst op. Elke technologische innovatie die we toepassen, is in het voordeel van de boer: technologie dient de mens.’