Rabobank hoofdkantoor

Rabobank is voornemens om eind 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten

Rabobank kondigt aan voornemens te zijn om in december 2020 een uitzonderlijke vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten te betalen aan beleggers die certificaten bezitten op een nog nader te bepalen toekomstige datum. Dit komt neer op ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Dit is vergelijkbaar met een vergoeding van 6,5% per Rabobank Certificaat van € 25 nominaal op jaarbasis. Deze voorgenomen vergoeding is nog ter discretie van de raad van bestuur van Rabobank. Verdere details worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Op 13 augustus 2020 liet Rabobank weten zich te houden aan de geactualiseerde aanbeveling van de ECB (gepubliceerd op 28 juli 2020) en over 2020 geen vergoeding in contanten uit te keren op Rabobank Certificaten. De bank heeft toen ook aangekondigd een eventuele vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten zorgvuldig te onderzoeken. Dit onderzoek is nu afgerond, met als resultaat de intentie om in december 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten. 

De impact van COVID-19 op de wereld en de economie is nog steeds groot. Als coöperatieve bank blijft het onze prioriteit om de economie te ondersteunen en onze klanten door deze crisis te helpen. Rabobank erkent de impact op haar particuliere en institutionele beleggers van het feit dat Rabobank zich houdt aan de ECB aanbevelingen. De voorgenomen vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten beschouwen wij als een uitzonderlijke maatregel in deze ongekende tijden.

Wat betekent dit voor jou als belegger in Rabobank Certificaten?

  • Rabobank heeft de intentie om in december 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten. 
  • Zodra nadere informatie bekend is, laten we dat weten.
  • Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan altijd beslissen of er al dan niet een uitkering zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van uitkeringen. 
  • Rabobank houdt de updates en aankondigingen van de toezichthouders voor de periode na 1 januari 2021 nauwlettend in de gaten.

Meer informatie over Rabobank certificaten