Rabobank hoofdkantoor

Rabobank is voornemens een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 uit te keren per Rabobank Certificaat op 29 december 2021

Rabobank kondigt aan voornemens te zijn op 29 december 2021 een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat (dit komt neer op 4,859% over de nominale waarde) uit te keren, en herhaalt haar intentie om daarna terug te keren naar haar vergoedingenbeleid.

Op 15 december 2020 heeft de ECB banken verzocht om geen dan wel een beperkt dividend uit te keren tot 30 september 2021. Rabobank volgde deze aanbeveling op, en keerde een vergoeding uit van EUR 0,13674 per Rabobank Certificaat (dit komt neer op 0,547% over de nominale waarde) op respectievelijk 29 maart en 29 juni 2021, en heeft de intentie om hetzelfde bedrag uit te keren op 29 september 2021.

Op 23 juli 2021 kondigde de ECB aan dat zij haar aanbeveling om dividenduitkeringen te beperken tot 30 september 2021 niet zal verlengen. Als gevolg hiervan is Rabobank voornemens een uitzonderlijke vergoeding uit te keren van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat op 29 december 2021 en herhaalt zij haar intentie om vanaf 2022 terug te keren naar haar vergoedingenbeleid. De raad van bestuur van Rabobank neemt alle omstandigheden en belangen van alle stakeholders in haar overweging mee, waaronder de prudentie van de beoogde vergoedingen en Rabobanks langdurige relatie met particuliere en institutionele beleggers.

Vergoedingen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan op elk moment beslissen of er al dan niet een vergoeding zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van vergoedingen.

Euronext Amsterdam kan op elk moment de wijze van verhandeling voor Rabobank Certificaten wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor de berekening van de opgelopen beoogde vergoeding die naast de koopprijs afzonderlijk wordt afgerekend tussen koper en verkoper van Rabobank Certificaten. Ongeacht deze handelswijze, blijft  de voorgenomen vergoeding een intentie met een discretionaire bevoegdheid van Rabobank om daarvan af te wijken. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.nl/certificaten onder ‘Hoe werkt het’.