corona

Bericht over coronavirus

Beste klant/ relatie,

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. De WHO spreekt over een pandemie en Corona raakt de wereldeconomie. De situatie brengt onzekerheid met zich mee en vanzelfsprekend maken we ons zorgen over wat er kan gebeuren. Het stelt u en onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. 

Het belangrijkste blijft uw en onze gezondheid. Als bank hebben we bovendien de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt blijven maken van onze dienstverlening. Dat u in de winkel uw boodschappen kunt afrekenen, mobiel kunt blijven bankieren en gebruik kunt blijven maken van een Rabo Betaalverzoek. 

Om dit te kunnen blijven garanderen, hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen en is onze dienstverlening aangepast aan de nieuwe situatie. Een situatie die met het huidige verloop van het virus nog in beweging is. Rabobank volgt daarbij richtlijnen van het RIVM en de overheid. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers voorop. We dragen bij om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. 

Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor elkaar. Als coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap extra blijven zetten voor onze klanten. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze periode samen goed doorkomen. 

Vriendelijke groet,

Wiebe Draijer

Samenwerken

Het kabinet heeft donderdag 12 maart bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer dat er verruiming komt van de borgstelling voor het MKB (BMKB), een verlaging van de voorlopige belastingaanslag aangekondigd en zal betalingsproblemen bij ondernemers nauwgezet monitoren. Rabobank is betrokken bij deze maatregelen. Op zeer korte termijn zal een overleg van het kabinet, DNB met de banken plaatsvinden.

Lees meer over de overheidsmaatregelen voor uw bedrijf

De banken trekken ook samen op met VNO-NCW en MKB Nederland om ondernemers door deze moeilijke periode heen te helpen. Mede op basis van scenario’s van Rabo Research stelt VNO-NCW verschillende maatregelen voor.

Lees meer over het voorstel van VNO-NCW

Meer informatie?

Lees meer over de maatregelen die wij nemen