Man en vrouw bekijken de ondergaande zon

Internationale Dag van de coöperatie & uw Rabo lidmaatschap

Samen sterker

Op zaterdag 3 juli is het de internationale Dag van de Coöperatie. Op deze dag staan wij stil bij de kracht van de coöperatie Rabobank. 

Als coöperatieve bank geloven wij dat we samen meer bereiken dan alleen. Door samen met onze leden een stap verder te gaan, kunnen we waardevolle impact maken op belangrijke thema’s van deze tijd; zoals financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransities.

Lid worden

Goed voor u & goed voor uw omgeving

Leden van de Rabobank beslissen mee over onze rol in de samenleving en dat is eigenlijk best uniek. Onze 2 miljoen leden zijn onze sparringpartners en houden ons scherp en stevig lokaal geworteld. Dankzij onze leden kunnen we de samenleving duurzamer, socialer en mooier maken: 

  • Dit jaar spraken we met meer dan 5.000 leden verspreid over 14 regio’s over hun ambities en zorgen, voor henzelf en over hun leefomgeving. Dit hebben wij als coöperatief convenant voor Nederland aangeboden aan alle fractieleiders in Den Haag. 
  • De uitkomsten van deze gesprekken verwerken wij tot 14 coöperatieve investeringsagenda’s, voor lokale en regionale initiatieven in uw omgeving.
  • Sinds de start in april deden bijna 3.000 leden mee aan de online Praten over Geld Challenge; een online training met handvatten om het gesprek over geld aan te gaan op logische momenten in het leven.
  • Alleen al in de eerste 6 maanden van 2021 plantten wij meer dan 12.000 bomen dankzij alle leden die de Energietransitie Challenge hebben gedaan.

Lidmaatschap & Doe mee

  • Rabo ClubSupport: stem mee. Via Rabo ClubSupport beslissen leden mee welke clubs en verenigingen in uw omgeving een financieel steuntje in de rug krijgen om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Vorig jaar deden er meer dan 30.000 clubs mee en stemden 460.000 leden op hun favoriete club. Vanaf september kunnen clubs zich weer inschrijven en vanaf oktober kunt u als lid weer stemmen op de clubs met de mooiste plannen.
  • De ledenraad versterken? Iedere lokale Rabobank heeft een ledenraad die ons scherp houdt op onze rol in de samenleving en daar ook samen met ons aan wil werken. Samen met de raad van commissarissen zijn de ledenraadsleden de stem van de leden in uw omgeving. Een aantal lokale Rabobanken is op dit moment nog op zoek naar nieuwe ledenraadsleden, dus bekijk welke vacatures er open staan bij uw ledenraad.
  • Doe mee! Behalve ons ledenmagazine Rabo &Co vindt u in de Rabo app onder service meer informatie over uw lidmaatschap en de actuele ledenacties. Natuurlijk moedigen we u van harte aan om ook uw gezinsleden als lid aan te dragen. Jongere klanten van 12 t/m 18 jaar kunnen lid worden met toestemming van hun ouders in de Rabo app; en op die manier ook meer invloed gaan uitoefenen op onze toekomstagenda.

Ga nu naar de pagina over lidmaatschap