nationaal energiebespaarfonds

Nieuwe stap samenwerking Nationaal Energiebespaarfonds

Dankzij twee nieuwe financieringsproducten die aan het Nationaal Energiebespaarfonds zijn toegevoegd, krijgen particulieren en VvE’s meer mogelijkheden om de noodzakelijke verduurzaming van de woningmarkt gestalte te geven.

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) is vijf jaar geleden opgericht om particulieren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) gunstige langlopende leningen te verstrekken voor het financieren van energiebesparende maatregelen voor hun woning. Dit fonds, waarin de Rabobank vanaf de start een van de grootste financiers is, is inmiddels zo succesvol dat besloten is om het uit te breiden met twee nieuwe financieringsproducten.

Cofinanciering

Het NEF is gebaseerd op cofinanciering tussen Overheid, de Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB), waardoor leningen tegen een lage rente en zonder afsluitkosten mogelijk zijn. Vijf jaar geleden startte het fonds met € 300 miljoen, waar de Rabobank meer dan de helft aan bij droeg, en nadat inmiddels meer dan 20.000 woningen via het NEF zijn verduurzaamd wordt de leencapaciteit nu verdubbeld naar € 600 miljoen. Door twee nieuwe financieringsproducten krijgen particulieren en VvE’s meer mogelijkheden om de noodzakelijke verduurzaming van de woningmarkt te realiseren.

VvE’s en particulieren

VvE’s kunnen vanaf vandaag een VvE Energiebespaarlening met een looptijd van dertig jaar afsluiten. Deze lening is beschikbaar voor VvE’s die vergaande verduurzamingsmaatregelen nemen. De aflossing wordt gespreid over een langere periode, waardoor de maandlasten dalen en de verhoging van de servicekosten gelijk is aan of zelfs lager is dan de besparing op de energierekening van het VvE-lid.

Voor particulieren is het nu mogelijk om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting waren ontworpen en gekocht, alsnog aardgasvrij te laten opleveren. Particulieren die voor 1 september 2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning hebben gekocht, kunnen de extra kosten van het aardgasvrij maken nu ook financieren met een Energiebespaarlening. Het betreft nieuwbouwwoningen die met een gas gestookte ketel zijn ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren.

Klimaatakkoord

Het Nationaal Energiebespaarfonds is één van de eerste partijen die de plannen uit het Klimaatakkoord praktisch uitvoerbaar maken. En het sluit ook goed aan bij de ambitie van de Rabobank om het verduurzamen van de woningen voor iedereen bereikbaar te maken. Thomas Dekker, programmamanager Duurzaam Wonen: “De Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie. De gebouwde omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om een totaalpakket van financieringsoplossingen aan te bieden – en daar hoort ook een aantrekkelijke lening bij. Door de cofinanciering met de overheid is het mogelijk de lening tegen een lage rente en zonder afsluitkosten aan te bieden. Met als belangrijkste doel: het voor woningeigenaren zo laag mogelijk maken van de drempel om energiebesparende maatregelen te financieren.”

Kijk voor meer informatie op www.energiebespaarlening.nl Lees meer over duurzaam wonen