Een man en een vrouw aan tafel

Eén route om problematische schulden te voorkomen

In het bijzijn van Koningin Máxima is vandaag de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) in ’s-Hertogenbosch gelanceerd. Verschillende organisaties die in een vroeg stadium signalen opvangen van mensen die wijzen op mogelijk problematische schulden in een later stadium kunnen hierop aansluiten. Bedrijven als banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven en woningbouwcoöperaties kunnen bij hun klanten bijvoorbeeld (dreigende) betalingsachterstanden signaleren. Deze mensen worden via de NSR op weg geholpen naar passende gratis hulp, die begint bij de website Geldfit.nl.

Eén route, vier afslagen

Na het invullen van een korte anonieme test op Geldfit.nl vinden mensen makkelijk de juiste route achter één van de volgende vier ‘afslagen’: 1) online zelfhulp, 2) een digitale vrijwilliger (‘buddy‘) van de organisatie fiKks, 3) een lokale vrijwilliger (bijv. Humanitas of SchuldHulpMaatje) of 4) professionele hulp of schuldhulpverlening via de eigen gemeente.

Doel: voorkomen problematische schulden

Doel is dat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium benaderd worden om hulp te krijgen bij meer grip op hun geldzaken. Veel mensen hebben namelijk risicovolle of problematische schulden. In Nederland gaat het om zo’n 1,4 miljoen huishoudens. Bij 80% van de schulden gaat het om niet-krediet schulden. Deze schulden staan uit bij diverse schuldeisers, zoals de Belastingdienst, nutsbedrijven, webwinkels en zorgverzekeraars. De schuldenproblematiek veroorzaakt naast hoge maatschappelijke kosten veel persoonlijk leed en zorgen. Problematische schulden beginnen vaak met betalingsachterstanden. Circa 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben structurele betalingsachterstanden.

Samen bereiken we meer

De NSR is een beweging van partners uit het schuldendomein, Geldfit.nl, SchuldenlabNL, Moedige Dialoog en fiKks, aangejaagd door onder andere de vier grootbanken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NSR-samenwerking moet ook bijdragen aan het bij elkaar brengen van verschillende organisaties en initiatieven die actief zijn om het schuldenproblematiek op te lossen. De kracht van de aanpak zit erin dat verschillende soorten organisaties die zijn aangesloten bij de NSR deze signalen kunnen geven.

Lees meer over de rol die wij hierin spelen