Een vrouw kijkt naar een bonnetje

Sparen leuk vinden maakt sparen makkelijker

Of je sparen leuk vindt, speelt een grotere rol in spaargedrag dan spaargeld belangrijk vinden. Dat blijkt uit een enquête van economen van RaboResearch onder bijna 12.000 Rabobank klanten. Sparen leuk vinden en spaargeld belangrijk vinden, vergroten namelijk allebei de kans dat iemand meer spaargeld heeft. Maar heb je plezier in sparen? Dan is de kans groter dat je je eraan houdt om geld opzij te zetten: spaarliefhebber geven namelijk minder vaak aan dat ze meer willen sparen, maar elke maand toch te veel geld uitgeven.

Een vrouw kijkt naar een bonnetje

Spaarvreugde

Van de ondervraagden die zeggen meer dan 10.000 euro spaargeld te hebben, vindt 74 procent sparen leuk. Onder mensen die géén spaargeld hebben is dat 54 procent.

Figuur 1: Respondenten met meer spaargeld geven vaker aan sparen leuk te vinden.

Bron: RaboResearch.

Spaargedrag

Hoe mensen ergens over denken en wat ze daarbij voelen, heeft invloed op hun gedrag. Wie sparen van zichzelf al leuk vindt, kan bijvoorbeeld gemotiveerder zijn om geld opzij te leggen dan wie spaargeld enkel belangrijk vindt. Maar hoe je over sparen denkt, hoeft niet in steen gebeiteld te zijn: misschien wordt het leuker om geld opzij te leggen zodra je ergens voor spaart of wanneer je een goed overzicht hebt van je inkomsten en uitgaven. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat wie sparen leuk vindt, vaker een spaardoel heeft en zijn financiën bijhoudt met een app of spreadsheet. Natuurlijk spelen meer zaken een rol. Hoe je omgeving denkt over sparen bijvoorbeeld, en wat iemand verdient. Een hoger inkomen kan het makkelijker maken om geld opzij te zetten, waardoor sparen leuker wordt. En misschien wordt sparen ook wel leuker als al je succesvol bent geweest in het opbouwen van een spaarpot.

Een vrouw kijkt naar een bonnetje

Oppotten of uitgeven?

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen die geld uitgeven leuk vinden zich minder vaak aan hun intentie houden om geld opzij te leggen. Wie het geld graag laat rollen heeft bovendien vaker een lager spaarsaldo. Voor wie meer zou willen sparen, kan het dus helpen op zoek te gaan naar manieren die sparen leuker maken.

Tabel 1: Relatie tussen houding en spaargedrag.

Bron: RaboResearch.

Meer over Spaarpotjes

Lees het hele onderzoek