Budgetplanner

Stap 1 van 11

Uitkomen met uw inkomen
Is aan het eind van de maand uw geld meestal op maar weet u niet waaraan u het hebt uitgegeven? Neemt u zich steeds voor te gaan sparen, maar komt het er nooit van? Gebruik dan de budgetplanner; die geeft u een beeld van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en rekent u voor wat u per maand tekort komt of overhoudt.

Uitgangspunten

  • De in de budgetplanner verstrekte informatie is met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan.
  • De informatie is gebaseerd op een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn.
  • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.