Beleggingsnieuws

Actieve keuze voor passieve index

De bull-markt in aandelen is meer dan honderd maanden oud. Dat betekent dat het in de afgelopen jaren vrij eenvoudig was om een positief rendement te behalen. Ook dit jaar lijkt het niet uit te maken waarin je zou beleggen, alle categorieën staan in de plus. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de actieve fondsen na kosten achterblijven bij de index. De keuze om in de index te beleggen is dan snel gemaakt. Maar welke index? Het belang van de keuze voor de juiste index als benchmark is groot. Nu zorgt een breed universum zorgt voor voldoende spreiding. Een deel uitsluiten kan ten koste gaan van het rendement. Zo zitten er in de wereldwijde aandelenindex naast ontwikkelde markten ook opkomende markten.

Toch wordt met de MSCI ‘All Countries World’ slechts 85% van de wereldmarktkapitalisatie afgedekt. De overige 15% bestaat uit small caps. Dit is een belangrijk argument om small caps in portefeuille te overwegen en zo meer aansluiting te zoeken bij de belegbare marktindex. Sinds de start van de bull-markt heeft deze belegbare marktindex ook nog eens 10% beter gepresteerd dan de MSCI All Countries World-index. Wij dekken het valutarisico bij aandelen niet af. Het belangrijkste argument voor afdekken is dat dit het risico (in termen van volatiliteit) in portefeuille zou verlagen. Sinds 2009 is dat niet het geval. Wel kost afdekken rendement. In plaats van gemiddeld 15,3% per jaar ligt het rendement na afdekking op 12,9% per jaar. Het afdekken van de dollar kost ook op dit moment enkele procenten per jaar. Dat terwijl de dollar als reservemunt een veilige haven is in onrustige tijden. Het afdekken van een veilige haven staat dan gelijk aan het nemen van meer risico. Dat lijkt dus een onzinnig besluit, maar wij zouden de partijen die dit doen niet de kost willen geven. Velen beleggen ook bovengemiddeld in de thuismarkt (home bias). Deze niet-rationele keuze zou in de afgelopen jaren het rendement hebben gedrukt. Tot slot hebben wij in het verleden het besluit genomen om afscheid te nemen van alternatieve beleggingen zoals hedgefondsen en grondstoffen. De belofte dat ze het risico van de portefeuille zouden verlagen hebben ze in de afgelopen jaren niet waargemaakt, maar het zou wel veel rendement hebben gekost. Wie het rendement op zijn of haar portefeuille over de afgelopen jaren wil vergelijken met een index, doet er goed aan te beseffen dat er al veel rendement kan worden behaald door de keuze voor de juiste index. De lat ligt daardoor eerder te hoog dan te laag. Uiteindelijk komt ook dit ten goede aan het uiteindelijke portefeuillerendement.

Utrecht, 04-12-2017

Terug naar Beleggingsnieuws