Amerikaanse groei niet gelijk verdeeld

Bull market bijna langste ooit

Beleggingsnieuws

De Amerikaanse economie en aandelenmarkten doen het beter dan de meeste andere regio’s. Al meer dan 9 jaar groeit de Amerikaanse economie ononderbroken. De Amerikaanse economie blijft duidelijk in een groeifase en de meeste indicatoren wijzen op een voortzetting van de groei.

De werkloosheid ligt op het laagste punt in 20 jaar, maar de inkomensongelijkheid en de macht van ondernemingen blijven een punt van zorg. De belastinghervormingen zijn in het voordeel van de hogere inkomens. De lagere inkomens, die relatief meer uitgeven, hebben veel minder voordeel. Nog altijd hebben bijna 40 miljoen Amerikanen een kaart om voedsel mee te kunnen kopen (‘foodstamps’) en veel gepensioneerden moeten een baan aanhouden om voldoende inkomsten te hebben. Een positieve invloed op de werkgelegenheid en inkomens mag binnenkort vanuit de kleinere ondernemingen worden verwacht. Het optimisme onder kleinere ondernemingen is groot en zij zijn belangrijk voor banencreatie en innovatie. Op dit moment hebben zij al moeite om banen in te vullen.

Over de machtsconcentratie en ‘pricing power’ in meerdere sectoren maken zelfs Amerikaanse politici zich zorgen, omdat de concurrentie afneemt en het risico toeneemt dat ondernemingen minder investeren en innoveren. Bovendien staat de loongroei daardoor extra onder druk en neemt de inkomensongelijkheid verder toe. De Amerikaanse winstmarges staan daarentegen op het hoogste punt sinds 1980. Dit jaar is de zorg om het achterblijven van investeringen niet terecht want als gevolg van de belastingmaatregelen stijgen deze juist. De belastingmaatregelen zorgen eveneens voor een hogere inkoop van eigen aandelen. Omdat het aantal beursintroducties of kapitaaluitgiften beperkt is en de inkoop van eigen aandelen een recordniveau bereiken, krimpt de aandelenmarkt in het snelste tempo over de laatste twintig jaar.

Mogelijk langste bull market ooit

De hoge winstgroei en de sterke stijging van de inkoop van eigen aandelen ondersteunen de aandelenmarkten. Ook de breedte van de markt, dus het aantal aandelen dat meedoet in de rally, is toegenomen. Aanstaande woensdag kan het voor de VS de langste bull market ooit worden (mits het hoogste punt van eind januari nog overtroffen wordt). Zelfs na de sterke aandelenrally liggen de waarderingen nu lager dan aan het begin van het jaar, als gevolg van de sterke winstgroei. Mogelijk dat woensdag ook de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren als afgevaardigden van beide landen meer toenadering zoeken in de oplossing van het conflict. Toch kreeg de Amerikaanse aandelenmarkt er onlangs een geduchte concurrent bij, namelijk van staatsobligaties. De 10-jaars rente kwam even boven de 3% en is hoger dan het dividendrendement. Door de onzekerheden over de handelsoorlog, nam de druk op de rente weer toe en bovendien zijn Amerikaanse leningen aantrekkelijker dan de Europese en Japanse rente. Een andere concurrent van Amerikaanse aandelen kunnen de Europese worden. Zij kunnen nog een inhaalslag maken in de winstgroei.

Utrecht, 20-08-2018

Terug naar Beleggingsnieuws