Beleggingsnieuws

Bescherming tegen stijgende rente

Sinds kort leggen we meer nadruk op aandelen van banken en verzekeraars in de eurozone. Deze aandelen zijn goedkoop. Ze profiteren van lagere kredietverliezen en lagere kosten na een piek in regulering. Fintech is op het gebied van de kosten eerder een kans dan een bedreiging. De balansverhoudingen zijn sterk verbeterd. Centraal in het besluit om financials te overwegen staat echter de toenemende kans op een stijging van de rente. De sterke economische groei in de wereld en de geleidelijke afbouw van het opkoopbeleid van de ECB kunnen er voor zorgen dat de rente in de loop van dit jaar gaat stijgen. Capaciteitsgrenzen komen in zicht en de kans op een cyclische opleving van de inflatie is toegenomen.

Banken en verzekeraars profiteren van die stijgende rente. Veel sterker dan voorheen, omdat de rentemarge rond het nulpunt extra wordt gedrukt. Terwijl vrijwel alle onderdelen van een gemiddelde beleggingsportefeuille negatief reageren op een stijgende rente, zorgen aandelen van banken en verzekeraars daarmee voor enige bescherming. Het is ironisch dat juist een positie in de financiële sector het risico van een portefeuille kan verlagen. Dat was tien jaar geleden wel anders. Toen werd de sector midscheeps geraakt door de Grote Financiële Crisis. Tien jaar na dato was kennelijk een goed moment om in de media nog eens stil te staan bij die crisis. Er wordt zelfs gevreesd voor een nieuwe financiële crisis, omdat de schulden in de afgelopen tien jaar alleen maar zijn opgelopen. Maar als percentage van het BBP dalen de schulden al enige tijd en de rentelasten op de schulden zijn lang niet zo laag geweest. De hoge schulden zijn dan ook meer een probleem van de lange termijn (solvabiliteit) en niet van de korte termijn (liquiditeit). Het zorgt er ook voor dat de nadruk van centrale bankiers blijft liggen op reflatie, een beproefd middel om een schuldenprobleem op te lossen. Door de zorgen om de hoge schuldenlast en de vrees voor een nieuwe financiële crisis zijn beleggers terughoudend met het beleggen in banken en verzekeraars. Dit is een extra argument om de sector aan te zetten, ook hier moeten beleggers de muur van angst beklimmen. De koersen van banken en verzekeraars zijn de afgelopen maand achtergebleven bij de bredere aandelenmarkt. Dat heeft niets te maken met een nieuwe financiële crisis, maar met de rentebeweging in dezelfde periode. De samenhang tussen de renteontwikkeling en de relatieve prestatie van de sector is de afgelopen jaren bijzonder sterk. Stijgende rentes gaan dus samen met stijgende aandelenkoersen van banken en verzekeraars.

Utrecht, 19-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws