Betekenis vlakke Amerikaanse rentecurve

De vlakke Amerikaanse rentecurve is geen voorbode van een recessie

Beleggingsnieuws

De vlakke Amerikaanse rentecurve is geen voorbode van een recessie. Het klopt dat elke Amerikaanse recessie sinds de jaren vijftig voorafgegaan wordt door een vlakke of inverse rentecurve, maar de curve is wel vaker vlak of invers zonder dat er een recessie volgt. Belangrijk is om te kijken hoe de relatie werkt tussen de rentecurve en de economie. Op het moment van dreigende economische oververhitting verhoogt de Federal Reserve (Fed) de beleidsrente. Meestal stijgt ook de lange rente, omdat oplopende inflatie de grote vijand is van elke belegger in obligaties. Op het moment dat de beleidsrente op een niveau komt waar de kosten van het aantrekken van kapitaal hoger liggen dan het rendement op dat kapitaal, drukt de rente de economie in een recessie. Een afvlakkende curve is een signaal van de markt dat de Fed voldoende of zelfs te veel doet om de inflatie te beteugelen. De centrale bank loopt dan niet langer achter de curve aan, maar loopt vooruit op de curve. Het is de droom van elke centrale bankier die het als zijn of haar taak ziet om de inflatie te beteugelen.

Een recessie door een vlakke of inverse rentecurve is dus het gevolg van restrictief monetair beleid. Maar zo restrictief is het beleid van de Fed niet. De Fed geeft bovendien aan zich geen zorgen te maken over oplopende inflatie. Ondanks de sterke arbeidsmarkt is de loonstijging nog altijd bescheiden. Het ondernemersvertrouwen is hoog, wat ook blijkt uit de recordstanden op de aandelenmarkt. Bedrijfswinsten stijgen, kredietopslagen zijn historisch laag en ook de huizenprijzen staan tien jaar na de crisis op nieuwe records. Het recessiesignaal van een vlakke of inverse rentecurve wordt niet bevestigd door deze gebruikelijke recessie-indicatoren.

Zelfs als de indicatoren zouden wijzen op een recessie kan er geruime tijd, soms zelfs jaren, overheen gaan voordat er daadwerkelijk sprake is van een recessie. Tussen 1995 en 2000 was de curve vrijwel voortdurend vlak of invers, maar pas na de aanslagen van 11september 2001 volgde een recessie. Dan nog blijft het voorspellen van een recessie bijzonder lastig. Interessanter is om te zien hoe een volgende recessie er uit zou kunnen zien. Krijgen we een herhaling van de diepe recessie tijdens de financiële crisis met de bijbehorende forse winstrecessie, of zal de invloed van de volgende recessie op de bedrijfswinsten relatief mild zijn. Diepe recessies zijn vaak een gevolg van onevenwichtigheden in het financiële systeem en er is veel werk verzet om juist het systeem te stabiliseren en te verbeteren. Hoewel het dus vrijwel zeker is dat er een keer een recessie komt, is een recessie op korte termijn onwaarschijnlijk en zal het karakter van de volgende recessie relatief mild zijn. De vlakke curve is een gevolg van de historische lage rente in combinatie met een centrale bank die de rente verhoogt om voorbereid te zijn op de volgende recessie, niet om er één te veroorzaken.

Utrecht, 03-09-2018

Terug naar Beleggingsnieuws