Beleggingsnieuws

Chinese bedrijfswinsten

Sinds 2016 is er sprake van een sterk cyclisch herstel in China. Er wordt rekening gehouden met enige afvlakking in 2018. Huizenprijzen stijgen nu al 10 kwartalen en dat is veel langer dan in eerdere cycli. De prijzen van grondstoffen hebben geprofiteerd van de huizenmarkt en van eerdere capaciteitsreducties door de overheid. Verder heeft China geprofiteerd van de economische groei buiten China, zoals in de belangrijkste afzetmarkt Europa. China profiteerde niet alleen via een hogere export, maar ook van de zwakkere dollar versus de euro. Daardoor kon de renminbi zelfs aan kracht winnen, wat zorgde voor financiële stabiliteit. De Chinese economie zelf is ook veel meer in balans dan enkele jaren geleden. Het aandeel van de consumptie is verder gestegen. De overcapaciteit van het producerende bedrijfsleven kan goed worden ingezet bij het One Belt, One Road-initiatief, een programma vele malen groter dan het Marshallplan. Goed nieuws voor beleggers is ook dat het land zich niet langer vastlegt op economische groei. Kwaliteit boven kwantiteit lijkt het nieuwe devies. Voor bedrijven betekent dit dat ze meer kunnen focussen op het maximaliseren van de opbrengst in plaats van het maximaliseren van de omzet. Dat kan door niet voortdurend te concurreren op prijs. Zeker nu wereldwijd de capaciteitsgrenzen in zicht komen, is het vermogen voor China (als fabriek van de wereld) om de prijzen te verhogen, toegenomen. China is veruit de belangrijkste opkomende markt en daarmee overwogen in portefeuille.

Utrecht, 11-12-2017

Terug naar Beleggingsnieuws