Beleggingsnieuws

Controversieel negatief rendement

De Rabobank kiest er voor om niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. Dat principe wordt in de Nederlandse samenleving zo breed omarmd dat het inmiddels in de wet is verankerd. Onder controversiële wapens vallen bijvoorbeeld clustermunitie en landmijnen. Handvuurwapens vallen daar niet onder, maar in de Verenigde Staten is beleggen in handvuurwapens controversiëler dan ooit. Dat is ook terug te zien in de koersontwikkeling van de Amerikaanse producenten van handvuurwapens. Sinds de verkiezing van Trump zijn die vrijwel gehalveerd en daardoor fors achtergebleven bij de bredere S&P 500-index. De wapenproducenten liggen onder vuur omdat ze te weinig doen om hun wapens veilig te maken en te weinig om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen. De recente schietpartij op een school in Florida, waarbij 17 doden vielen, lijkt een kantelpunt voor indexbeleggers. Wellicht mede ingegeven door het dreigement dat indexbeleggers hun stemrecht dreigen te verliezen, gaan partijen als Blackrock, Vanguard en State Street nu in gesprek met deze bedrijven. En aangezien indexfondsen vaak tot de grootste aandeelhouders behoren, heeft zo’n min of meer gecoördineerd optreden veel impact. Niet alleen op die bedrijven en de samenleving, uiteindelijk zorgt het ook voor een gezond financieel rendement.

Utrecht, 09-04-2018

Terug naar Beleggingsnieuws