Beleggingsnieuws

Een sterkere dollar

De Amerikaanse dollar is gestopt met dalen en kan in de komende twaalf maanden zelfs wat stijgen. Versus de euro gaan we nu uit van 1,18 over twaalf maanden. De marktconsensus rekent nog altijd op een sterkere euro. Dat blijkt onder andere uit de speculatieve posities in de euro, een spiegelbeeld met de situatie ruim een jaar geleden. Toen vreesde vrijwel iedereen voor het politieke risico in de eurozone.

Doordat de Amerikaanse tienjaarsrente vorige week voor het eerst even boven de 3% uitkwam, zorgde dit voor hernieuwde focus op het grote renteverschil met de eurozone. Het aanhouden van euro is daardoor vrij duur en het afdekken van euro juist lucratief.  Wel is in Europa het groeitempo er uit, zo is vorige week ook bevestigd door Draghi die in alle landen van de eurozone het groei-momentum ziet afnemen. Zijn constatering zorgt voor vertrouwen in het langer-laag-beleid van de ECB.

Deze factoren steunen de dollar, maar dat kan snel draaien als inflatieverrassingen hier zorgen voor een andere kijk op het beleid van de ECB. Op langere termijn is de dollar zwak. De Amerikaanse munt is op basis van koopkrachtpariteit niet echt goedkoop. Het twin deficits (tekort begroting en tekort handelsbalans) loopt hard op en er is weinig fantasie op nog meer renteverhogingen dan waar de markt nu al mee rekent.

Utrecht, 30-04-2018

Terug naar Beleggingsnieuws