Effect klimaatcrisis voor beleggers

Extreem weer is wereldwijd het grootste risico voor beleggers

Beleggingsnieuws

Extreem weer is wereldwijd het grootste risico voor beleggers. Afgelopen week waren er vier orkanen actief op de Atlantische Oceaan. Ook Azië had te lijden onder een extreem zware tyfoon. Dergelijke natuurrampen zijn niet langer uitzonderlijk.  De frequentie neemt toe, met veel schade tot gevolg.

Dat het extreme weer zo’n groot risico vormt, komt door de hoge waarschijnlijkheid in combinatie met de grote wereldwijde impact ($ 1,2 biljoen). 2018 is op weg om het 41e jaar op rij te worden met een bovengemiddelde temperatuur. Met 1,15 graad zitten we ruim over de helft zijn van het gestelde maximum van 2 graden. Stormen, overstromingen, hittegolven, droogtes en de stijgende zeespiegel zullen geopolitieke risico’s uitvergroten. Meer dan 40% van de wereldbevolking woont in kuststeden die direct geconfronteerd worden met die stijgende zeespiegel. Als we door blijven gaan op deze weg, is de financiële impact groter dan die van de Grote Financiële Crisis.

Terwijl de vraag naar voedsel, schoon water en energie met 30 tot 50% stijgt tot 2030 (en 50% tot 70% tot 2050), staan we voor de uitdaging om tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Om de opwarming te maximaliseren op 2 graden, mag de uitstoot van broeikasgassen in 2020 pieken, maar moet deze daarna wel fors dalen. Eind deze eeuw mogen er geen fossiele brandstoffen meer worden verbruikt en zelfs dan zal er technologie vereist zijn om de kooldioxide in de atmosfeer te reduceren. Beleggers en financiers in de keten van fossiele brandstoffen staan voor een dilemma. Kiezen voor de aantrekkelijke kasstromen op korte termijn met het risico dat het wegvallen van de ‘license to operate’ zorgt voor grote verliezen op lange termijn. Iets waar centrale bankiers terecht voor waarschuwen. Negatieve externe effecten door broeikasgassen moeten snel worden geïnternaliseerd en dat heeft direct impact op het rendement voor beleggers. Het verlagen van de ‘carbon footprint’ van een beleggingsportefeuille biedt bescherming tegen dergelijke maatregelen.

Om over te gaan naar een maatschappij zonder fossiele brandstoffen is veel geld nodig. Schattingen liggen nu op jaarlijks 5% van het BBP. Overheden kunnen dat niet alleen opbrengen. Beleggers spelen daarin een rol, onder meer via de zoektocht naar nieuwe technologieën die helpen bij het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Investeringen in alternatieve energie, nieuwe manieren van transport, slimme steden, schone gebouwen zijn onderdeel van een lange lijst met kansen. Vaak zijn dit ook bedrijven die hoog scoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Mede door de klimaatcrisis is deze vorm van beleggen snel populair geworden. Zo kan zelfs deze crisis een kans zijn voor beleggers, uiteraard alleen mits men zich daarop aanpast.

Utrecht, 18-09-2018

Terug naar Beleggingsnieuws