Beleggingsnieuws

Europese banken en verzekeraars

Ons advies is om meer te beleggen in Europese banken en verzekeraars. Ze zijn goedkoop en profiteren van een stijgende rente, lagere kredietverliezen en de reguleringspiek. Dit gaat ten koste van Europese small caps. Het verschil in waardering tussen small caps en financials is deze eeuw sterk opgelopen. De Europese groeiversnelling lijkt daarmee voldoende verdisconteerd. Small caps blijven bovendien achter in het laatste deel van de rally. Europese banken en verzekeraars zijn ook internationaal aantrekkelijk gewaardeerd. Dat komt door eurocrisis van 2011, de overdaad aan Europese regulering en de negatieve rente in de eurozone. Deze factoren hangen uiteraard met elkaar samen en gelet op het krachtige herstel in de eurozone is de behoefte aan noodmaatregelen (zoals een negatieve rente) sterk afgenomen.

Meer dan voorheen zullen juist Europese banken en verzekeraars profiteren van een stijgende rente. En dat op een moment dat in de gemiddelde beleggersportefeuille het renterisico juist is gestegen. Wie denkt dat een positie in hoog gewaardeerde IT-aandelen kan worden gebalanceerd met obligaties of vastrentende alternatieven, rekent buiten het effect van de rente. Aandelen met een hoge waardering (zoals IT) zijn gevoelig voor een stijging van de rente. Obligaties zijn door de lage rente en de hogere duration ook veel gevoeliger geworden voor een stijging van de rente. Door te beleggen in alternatieven als highyield, vastgoed of infrastructuur zijn kredietopslagen en liquiditeitspremies ook gevoelig geworden voor een stijgende rente. Daar waar aandelen van banken en verzekeraars met hun hoge correlatie met de bredere markt in het verleden nauwelijks diversificatie konden bieden, vormen zij nu de ultieme schuilplaats tegen een stijgende rente. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de correlatie van financials met de markt recent is afgenomen. De kapitaalratio’s van Europese banken liggen op het hoogste niveau sinds de jaren dertig. De recent gepubliceerde Bazel-IV eisen geven rust en duidelijkheid. Mifid II toont aan dat het middel van regulering ook erger kan zijn dan de kwaal. Wil Europa nog kunnen concurreren met de Verenigde Staten, dan is deregulering het devies. Deregulering staat ook hoog in het vaandel van Macron en de Duitse grote coalitie. De sector hoeft bovendien Amazonificatie niet te vrezen. Fintech is juist een kans, geen risico. Een kans om te besparen op de personeelskosten en om het rendement op het eigen vermogen tot boven de vereiste 10% te brengen. Goed voor aandeelhouders van Europese banken en verzekeraars.

Utrecht, 29-01-2018

Terug naar Beleggingsnieuws