Beleggingsnieuws

FANG Focus

Sinds de introductie van de iPhone in 2007 zijn de ontwikkelingen binnen de IT-sector in een stroomversnelling geraakt. Disruptieve technologische innovaties hebben er voor gezorgd dat nieuwe grote IT-bedrijven een feitelijk monopolie uitoefenen, inclusief de exorbitante winsten die het kenmerk zijn van zo’n monopolie. Omdat hun producten veelal ‘gratis’ worden aangeboden, was er weinig kritiek op deze bedrijven. Dat beeld is de afgelopen maanden gedraaid. Facebookgebruikers komen er nu massaal achter dat zij het product zijn en verscherpte privacywetgeving vormt een bedreiging voor het bedrijfsmodel. Amazon dat zo succesvol met de detailhandel concurreert, heeft het aan de stok met Trump, onder andere omdat het bedrijf vergeleken met andere retailers nauwelijks belasting betaalt. De Europese Unie zit met Trump op één lijn. Vorige week werd bekend dat de EU maatregelen gaat nemen tegen ondernemingen die digitale diensten verlenen. Een belasting op de omzet (waar die wordt behaald) en niet op de winst is ook een veel effectiever middel om multinationals die effectief geen belasting betalen in deze geglobaliseerde wereld aan te pakken. In onze portefeuilles hebben we in de loop van vorig jaar minder de nadruk gelegd op FANG-aandelen en meer op Robotica. Via opkomende markten wordt er nog volop belegd in de Chinese tegenhangers Baidu, Alibaba en Tencent (BAT). Die hebben minder last van toezichthouders en zitten in een sneller groeiende markt.

Utrecht, 03-04-2018

Terug naar Beleggingsnieuws