Beleggingsnieuws

Impact investeringen

Het onconventionele beleid van centrale bankiers heeft als doel de reële economie te helpen. Maar de lage of zelfs negatieve rente zorgt voor een zoektocht naar rendement. Daarvan profiteert vooral de financiële kant van de economie. In plaats van te investeren in de reële economie, stijgen de prijzen van bestaande activa. Door de fiscale aftrekbaarheid van rente worden ondernemers extra gestimuleerd om meer schulden te aan te gaan waarmee bestaande activa (eigen aandelen) worden opgekocht. Inmiddels heeft de Fed de rente meerdere keren verhoogd, sinds kort zelfs tot boven het niveau van de kerninflatie. Verder is in het belastingplan van Trump de rente op schulden niet langer aftrekbaar, maar investeringen des te meer. Ondernemers zullen zich daardoor minder richten op de financiële kant, maar meer op de operationele bedrijfsvoering. Wel lopen ze tegen capaciteitsgrenzen aan. De werkloosheid is laag, terwijl de economische groei uit dreigt te komen boven de trendmatige groei. De reële economie profiteert van die hogere investeringen, onder andere via een hogere productiviteit die jarenlang is achtergebleven (omdat er niet werd geïnvesteerd). Hogere productiviteit geeft ruimte voor hogere lonen. Bedrijven die profiteren van deze investeringscyclus hadden het in de afgelopen jaren lastig. Dat betekent dat er ook dit jaar grote rendementsverschillen zullen zijn, waarbij activa die geprofiteerd hebben van de zoektocht naar rendement kwetsbaar ogen.

Utrecht, 08-01-2018

Terug naar Beleggingsnieuws