Inkoop eigen aandelen steunt koersverloop

Amerikaanse ondernemingen kopen dit jaar veel aandelen in.

Beleggingsnieuws

Zoals verwacht kopen Amerikaanse ondernemingen dit jaar veel eigen aandelen in. Door een fiscaal aantrekkelijke regeling haalden Amerikaanse ondernemingen hun buitenlandse winsten terug, die gedeeltelijk gebruikt worden voor buybacks. Daarnaast zorgen de hoge winstmarges al langere tijd voor deze trend. Dit jaar zal het bedrag dat wordt besteed aan de inkoop van eigen aandelen naar verwachting verdubbelen tot zo’n $ 1000 miljard. Sinds het einde van de crisis hebben Amerikaanse ondernemingen maar liefst $ 4400 miljard aan eigen aandelen ingekocht en zijn daarmee de grootste speler op de aandelenmarkt. De omvang is zelfs $ 800 miljard meer dan de Fed aan kwantitatieve verruiming heeft besteed. Deze koopdruk zorgt voor hogere aandelenkoersen, waarbij de waarderingen minder snel oplopen. Door een lager aantal aandelen neemt de winst per aandeel immers toe. Het effect van de inkopen op de winstgroei is beperkt, tot ruim 2%. De verwachte winstgroei voor ondernemingen van de S&P 500 van 20% over het derde kwartaal is voor meer dan de helft afkomstig van omzet- en margeverbetering, 35% van belastingvoordelen en ruim 10% van de inkoop van eigen aandelen. Voor het koersverloop kan het effect groter zijn. Een maand voordat de resultaten worden gepubliceerd kennen bedrijven een gesloten periode waarin zij geen aandelen van hun eigen onderneming mogen kopen. Deze perioden zorgen voor schokken in aandelenkoersen. De piek van deze black-out-periode was afgelopen woensdag.

Utrecht, 15-10-2018

Terug naar Beleggingsnieuws