Lage inflatieverwachtingen, maar meer inflatie

De rente stijgt dit jaar vooral door een oplopende reële rente

Beleggingsnieuws

De rente stijgt dit jaar vooral door een oplopende reële rente. Inflatieverwachtingen stijgen niet en staan nog altijd op een lager niveau dan voor de crisis. Toch dreigt de daadwerkelijke inflatie op te lopen. Het gaat immers eindelijk wat beter met de ontwikkeling van de lonen. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa en Japan. De werkloosheid in die landen is recent gedaald naar een nieuw dieptepunt. De capaciteitsgrenzen zijn bereikt en de wereldeconomie groeit boven trend. De inflatie zal waarschijnlijk sterker oplopen in Europa en Japan, maar vooral in de VS bestaat het risico dat die boven de doelstelling van de centrale bank uit komt.

Als de inflatie oploopt, volstaat een minder ruim monetair beleid. Maar na de Grote Financiële Crisis zijn centrale bankiers liever te laat dan te vroeg. Liever inflatie dan deflatie, lijkt het devies. De lage in de markt levende inflatieverwachtingen kunnen ironisch genoeg zelfs voor meer inflatie zorgen. Lage inflatieverwachtingen (en dus een lage rente) stimuleren immers de economie. Bovendien gaan monetaire beleidsmakers er wellicht van uit dat het met de toekomstige inflatieontwikkeling wel mee zal vallen. Daardoor blijft het monetaire beleid langer ruim dan nodig is. Door de lage inflatieverwachtingen zijn inflatie-linked-leningen relatief goedkoop.

Utrecht, 22-10-2018

Terug naar Beleggingsnieuws