Lagere carbon footprint voor meer rendement

De olieprijs is vanaf het dieptepunt met 70% gestegen

Beleggingsnieuws

De olieprijs is vanaf het dieptepunt vorig jaar met 70% gestegen. Inmiddels verschijnen de eerste voorspellingen dat de olieprijs naar $ 100 per vat kan. Wij gaan uit van een lagere olieprijs van $ 70 tot $ 72 per vat. In de tijd dat de olieprijs met 70% is gestegen, is de waarde van de CO2-future verviervoudigd. Met deze future worden emissierechten verhandeld. Elk deelnemend bedrijf (vooral energie-intensieve bedrijven) krijgt een aantal emissierechten waarmee circa 45% van de Europese uitstoot wordt gereguleerd. Als het bedrijf te weinig rechten heeft, kan het deze bijkopen of door doelgerichte investeringen de CO2-uitstoot naar beneden brengen. Hoe hoger de CO2-prijs, hoe interessanter dat is.

Het idee van de emissierechten is dat externe effecten, zoals de uitstoot van broeikasgassen die niet worden meegenomen in de prijs van het product, worden geïnternaliseerd. Doordat de gevolgen van de klimaatcrisis zichtbaar worden in het vaker voorkomen van droogtes, overstromingen en stormen, is het tijd voor meer draconische maatregelen. Door minder emissierechten uit te geven, gaat de prijs van de CO2-future omhoog. De prikkel om over te stappen op alternatieve energie wordt daardoor groter. Dat is slecht nieuws voor beleggers in bedrijven die veel CO2 blijven uitstoten. Streef ook bij beleggen naar een zo laag mogelijke carbon footprint.

Utrecht, 02-10-2018

Terug naar Beleggingsnieuws