Beleggingsnieuws

Loon naar werken

Een goede CEO is haar of zijn gewicht in goud vaak meer dan waard. In de echte wereld wordt het verschil tussen strategisch foute en goede keuzes immers uitgedrukt in miljarden. De laatste tijd is er veel aandacht voor de beloning van de CEO. Uiteindelijk betalen de aandeelhouders het salaris van de CEO. Die accepteren veel. Gemiddeld stemt meer dan 90% van de aandeelhouders in met de remuneratie van het bestuur, ondanks het feit dat in de praktijk blijkt dat er geen relatie is tussen de hoogte van de beloning van de CEO en de prestaties van het bedrijf. Er blijkt wel een relatie te zijn tussen de omvang van de onderneming en de beloning van de CEO. Het gevolg is dat juist bij grote ondernemingen het verschil tussen de gemiddelde werknemer en de CEO erg groot is geworden. Deze verhouding is dan ook een belangrijke maatstaf in het maatschappelijke debat over inkomensverschillen. Voor aandeelhouders is relevant dat bedrijven waarbij de CEO wordt overbetaald en medewerkers worden onderbetaald, de ondernemingsprestaties achterblijven, zeker als er ook sprake is van een hoog personeelsverloop en een zwakke corporate governance. Die zwakke corporate governance is de aandeelhouders zelf aan te rekenen. Zij moeten een veel sterkere rol spelen op de aandeelhoudersvergadering. Een gezond financieel rendement ligt dus hoger bij een marktconforme beloning voor het hele personeel waarbij onterecht grote verschillen een indicatie kunnen zijn van achterblijvende prestaties.

Utrecht, 19-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws