Beleggingsnieuws

Na de arbeidsmarkt pakt Macron nu de sociale zekerheid aan

minder populair, waardoor hij het stempel ‘président des très riches’ krijgt. Dat weerhoudt hem echter niet van om de Franse welvaartsstaat te hervormen, waarbij hij het Scandinavische model voor ogen heeft. Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar een effectiever sociaal vangnet. Nog steeds groeit één op de vijf Franse kinderen op in armoede. Tegelijkertijd streeft de Franse overheid voor het eerst in 40 jaar naar evenwicht op de begroting. Het Franse stelsel van sociale zekerheid is gebaseerd op premiebetalingen van de werkenden. Ouderdomspensioen, gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheid, armoede en sociale huisvesting, het gaat bij elkaar om 32% van het Franse BBP. Macron wil een meer universeel systeem gefinancierd door belastingen op arbeid en kapitaal.

Door deze aanpassing krijgen werknemers meer te besteden, maar gaan gepensioneerden er op achteruit. Bovendien holt het nieuwe systeem de macht van de vakbonden uit. Dat is ook wat Macron wil, dat zijn immers de grote tegenstanders van structurele hervormingen in Frankrijk. Maar ze zullen zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Als Macron er in slaagt om de arbeidsmarkt, het onderwijs en de gezondheidszorg te hervormen heeft dit wel een grote invloed op het Franse groeipotentieel. Daarvan profiteren Franse bedrijven.

Utrecht, 24-07-2018

Terug naar Beleggingsnieuws