Meer haviken bij de centrale banken

Centrale banken zetten steeds meer stappen in het verminderen van de ruime liquiditeit.

Beleggingsnieuws

Centrale banken zetten steeds meer stappen in het verminderen van de ruime liquiditeit. De Bank of England voerde zijn tweede renteverhoging sinds de crisis door, al zullen zij niks meer durven te doen aan het rentetarief tot de Brexit. Voor wat betreft de Fed is de situatie nijpender. De renteverhoging volgende maand is inmiddels volledig ingeprijsd. De vraag is of de Fed dan haar toon gaat matigen. Daar leek het niet op. De verklaring van de Fed kwam scherper over dan de uitspraken van Powell tijdens zijn rede in de Senaat. Nieuwe renteverhogingen zijn ingeprijsd, maar niet verder dan 2,75%. Dat wijst erop dat de markt steeds meer angst heeft dat de Fed te hard op de rem trapt en dat is best opmerkelijk gelet op de hoge economische groei in de VS. Als dit aanhoudt, zal de lange rente in de VS wel eens zou kunnen gaan dalen bij nieuwe renteverhogingen. Ook kunnen de toenemende handelsconflicten tot een vlucht in veilige havens leiden en dat kan een voorkeur bij beleggers voor Treasuries betekenen. De ruimte voor een rally in Bunds is daarentegen beperkt, want de ECB zal niet graag op haar schreden terugkeren en het opkoopprogramma verlengen. Daarmee neemt de kans toe dat onze positie in global bonds een betere performance gaat tonen dan die van Euro staatsleningen.

Utrecht, 06-08-2018

Terug naar Beleggingsnieuws