Beleggingsnieuws

Meer volatiliteit aan het eind van de cyclus

De lage volatiliteit op de financiële markten kwam als een grote verrassing in 2017. Omdat er ook geen tussentijdse correcties waren, nodigt dit uit tot het nemen van meer risico. Dit zal afgestraft worden wanneer de volatiliteit terugkeert. Nu is er  een opvallend verband tussen de economische cyclus (hier weergegeven door de stand van de yieldcurve, te berekenen door de tweejaarsrente van de tienjaarsrente af te trekken) en met een vertraging van 2,5 jaar de VIX-index. Op de top van de cyclus is de curve steil en is de volatiliteit laag. Naarmate het einde van de cyclus in zicht komt, vervlakt de curve en loopt de volatiliteit op. Dat klinkt logisch, maar dit jaar is deze koppeling doorbroken. De yieldcurve in de Verenigde Staten is sinds de GFC (Grote Financiële Crisis) niet zo vlak geweest, terwijl de volatiliteit nieuwe dieptepunten heeft opgezocht. De unieke combinatie van meevallende winsten, een voorspelbaar monetair beleid, synchroon aantrekkende economische groei en wegvallende politieke risico’s leidde tot lagere volatiliteit. Het meest waarschijnlijk is dat de volatiliteit volgend jaar omhoog gaat. Meer nieuws van centrale bankiers, enige onrust in de kredietmarkten en een minder synchroon economisch groeipad zal de volatiliteit al snel doen oplopen. Hoewel de consensus er op lijkt te rekenen dat de yieldcurve verder kan vervlakken door renteverhogingen aan de korte kant, kan tegelijkertijd oplopende inflatie zorgen voor een versteiling. Daardoor wordt de koppeling tussen volatiliteit en cyclus hersteld.

Utrecht, 04-12-2017

Terug naar Beleggingsnieuws