Omslag in de Amerikaanse huizenmarkt is op te vangen

De Amerikaanse huizenmarkt zwakt af

Beleggingsnieuws

De Amerikaanse huizenmarkt zwakt af. Of een huishouden zich een nieuwe woning kan permitteren wordt bijgehouden in de ‘affordability index’. Deze index is de laatste maanden fors en snel gedaald. De huizenprijzen zijn sterk opgelopen en hoewel de lonen stijgen, houden deze de woningprijzen onvoldoende bij. De hypotheekrente is gestegen en bij een gemiddelde woningprijs van $330.000 liggen de rentelasten voor een nieuwe lening $ 200 per maand hoger dan een jaar geleden. Hierdoor staan de verkopen van woningen de laatste maanden onder druk.

De directe invloed op de Amerikaanse economische groei is vooralsnog beperkt. De bijdrage van huizeninvesteringen in het nationaal inkomen is dit jaar voor het eerst in tien jaar tijd negatief. De Amerikaanse centrale bank wijst op het risico van een aanzienlijke afzwakking van de huizensector in de komende maanden. Toch is de kans op een instorting van de Amerikaanse huizenmarkt naar verwachting klein. Er is weinig woningleegstand en er is een tekort aan een goed aanbod. De consument staat er beter voor door een lagere schuldpositie, de relatief lage rente en de herfinancieringen van de hypotheken. Verder is de werkgelegenheid hoog en het consumentenvertrouwen groot. De teruggang in de woningmarkt kan worden opgevangen door de andere componenten van de economie, nu de Amerikaanse economie meer in evenwicht is dan tien jaar geleden.

Utrecht, 10-09-2018

Terug naar Beleggingsnieuws