Beleggingsnieuws

Powell Power

De Fed verhoogde wederom de rente met een kwartje afgelopen woensdag. Jerome Powell gaf voor het eerst zijn pragmatische toelichting. Hij voorspelde dat de inflatie in de komende maanden zal oplopen. De Fed zal de rente verder verhogen. Uiteindelijk mikt de Fed nu op een rente van ongeveer 3,5% in 2020. In historisch perspectief valt 3,5% mee, maar het is duidelijk hoger dan de neutrale rente die hoort bij het Nieuwe Normaal of de Structurele Stagnatie. Het onconventionele monetair beleid van kwantitatieve verruiming is ingeruild voor onconventioneel fiscaal beleid, onconventioneel economisch beleid en onconventioneel handelsbeleid. Fiscaal stimuleert de Amerikaanse overheid bij een historische lage werkloosheid. Een bijzondere combinatie, maar goed voor de economische groei. Het onconventionele economische beleid krijgt vorm via vergaande deregulering, ook een plus voor de economische groei. Als Trump er in slaagt om handelsbarrières te slechten, is ook dat een opsteker voor de economie. Volgens de Taylor-regel, een praktische vuistregel om de hoogte van de korte rente te bepalen, kan de rente omhoog. De werkelijke inflatie ten opzichte van de inflatiedoelstelling (2%) en de output gap (gemeten als het verschil tussen de werkloosheid en de evenwichtswerkloosheid) bepalen in hoeverre de beleidsrente mag afwijken van de neutrale rente. Er is meer ruimte nu dit trio van onconventioneel beleid zorgt voor een hogere neutrale rentevoet.

Utrecht, 26-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws