Beleggingsnieuws

Recordkwartaal Amerikaanse bedrijfsresultaten

Amerikaanse bedrijfswinsten bereiken dit kwartaal recordniveaus. Voor dit kwartaal wordt gerekend op een winstgroei van bijna 20%. Dat is iets minder dan de 24,5% groei in het eerste kwartaal. Toen steeg de omzet met 8,7%, nu rekenen analisten op 8% groei. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Amerikaanse bedrijfsresultaten vaak positief verrassen. Vorig kwartaal kwam 77% van de bedrijven met beter dan verwachte resultaten. Het is dus mogelijk dat de groeicijfers over het eerste kwartaal worden geëvenaard of zelfs overtroffen.

Een groot verschil met het eerste kwartaal is de groei van de Amerikaanse economie. Waar vorige week de economische groei over het eerste kwartaal naar beneden werd bijgesteld naar 2% (van 2,2%), liggen de verwachtingen voor het tweede kwartaal tussen de 4 en de 5%. Zelfs met zo’n sterke economische groei lijkt de lat op 20% winstgroei hoog te liggen, maar boven op de reële groei profiteren bedrijfscijfers ook van de hogere inflatie (vooral de energiebedrijven door de hogere olieprijs), de sterke deregulering en de verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting. Vooral die belastingaanpassing is goed voor bijna de helft van de winstgroei.

De Amerikaanse vennootschapsbelasting is niet alleen verlaagd, maar het systeem is ook gewijzigd. In het verleden was het door de hoge belastingdruk niet aantrekkelijk om buitenlandse bedrijfswinsten te repatriëren. Die winsten werden vaak geparkeerd in buitenlandse belastingparadijzen. Gevolg was dat de Amerikaanse kasstroom grotendeels opging aan dividendbetalingen en de inkoop van eigen aandelen. Er was weinig ruimte om te investeren in de Verenigde Staten, wel daarbuiten. Dat is nu rechtgetrokken en daar zullen de bedrijfsinvesteringen in de VS van profiteren.

Daar waar de Amerikaanse economie duidelijk aan het versnellen is, zien we in Europa een vertraging van het groeitempo. Bovendien missen we hier de positieve effecten van deregulering en lagere belastingen. Analisten rekenen op een winstgroei van circa 8%. Dat is beter dan de 4,3% over het eerste kwartaal. Voor de komende kwartalen liggen de winstgroeiverwachtingen met respectievelijke 16% en 13% hoger. Europa is gevoeliger voor de groei van de wereldeconomie, vooral die in opkomende markten. Het IMF rekent voor dit en volgend jaar nog altijd op 3,9% groei voor de wereldeconomie. Het winstverbeteringspotentieel in Europa is groter dan in de Verenigde Staten. Daar staat tegenover dat door de hoge winstgroei in de VS het waarderingsverschil is afgenomen. De VS is met 39% veruit de zwaarst wegende regio in portefeuille, maar minder zwaar dan in de benchmark. Het gewicht van Europese aandelen is 24% van de portefeuille.

Utrecht, 02-07-2018

Terug naar Beleggingsnieuws