Beleggingsnieuws

Rendement kan niet zonder duurzaamheid

Nog altijd zijn er mensen die denken dat beleggen voor een betere wereld en het behalen van een financieel rendement niet kunnen samengaan. Wij zijn er van overtuigd dat het behalen van een gezond financieel rendement alleen haalbaar is door te streven naar een betere wereld. Rendement kan niet zonder duurzaamheid. Hierbij staat het belang van aandeelhouders voorop. Dit zijn immers verschaffers van lange termijn vermogen. Veel bedrijven willen sneller schakelen dan hun aandeelhouders en professionele beleggers. Sinds de introductie van de Sustainable Development Goals (SDG’s, 17 ambitieuze doelen die door de VN zijn vastgesteld voor een duurzamere planeet in 2030) zijn deze massaal omarmd door het bedrijfsleven.

Een goed voorbeeld binnen de Rabobank is het ‘Banking for Food’-programma dat aansluiting zoekt bij SDG’s als een einde aan honger, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit. Beleggen conform de SDG’s is ook iets wat pensioenfondsen omarmen, al was het maar om te voldoen aan de wensen van deelnemers. Vaak is een deel van de portefeuille ingericht voor duurzaam beleggen, maar dat zou betekenen dat er kennelijk ook een niet-duurzaam deel is van de portefeuille. Iets waar DNB terecht kanttekeningen bij plaatst. Wij zijn er van overtuigd dat alleen een integrale benadering mogelijk is. Gelukkig zien we dat duurzaam beleggen in snel tempo mainstream wordt, onder meer door de nadruk op corporate governance in Azië. Die nadruk op betere corporate governance raakt immers ook direct het financiële rendement. Zo zien we in Japan dat juist daardoor het rendement op het eigen vermogen stijgt. Verder kan het beleggen in de SDG’s voor aandeelhouders veel financiële waarde opleveren. Het gaat immers om bedrijven die oplossingen bieden voor en bijdragen aan de SDG’s. Die zijn vaak beter voorbereid op de toekomst en het vermijden van risico’s. Deze bedrijven kunnen nog beter gestimuleerd worden door beleggingsanalisten en professionele beleggers. Tijdens roadshows of algemene aandeelhoudersvergadering is er nog altijd onvoldoende belangstelling voor het duurzaamheidsbeleid en gaat de aandacht vooral uit naar de korte termijn resultaten. De korte termijn wordt echter ingehaald door de lange termijn. Dat blijkt wel uit de recent forse stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Ook daar moeten professionele beleggers nu hun verantwoordelijkheid nemen. Iets waar wij hen weer op aanspreken.

Utrecht, 26-02-2018

Terug naar Beleggingsnieuws