Beleggingsnieuws

Sterke Amerikaanse economie

De Amerikaanse economie is sterk, ondanks stijgende olieprijzen en de handelsoorlog. Volgens de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, is er sprake van een solide economische groei. De werkloosheid is laag en de inflatie blijft bescheiden. Stijgende olieprijzen of een escalerende handelsoorlog vormen een risico, maar tot op heden merkt de economie daar nauwelijks wat van. De Fed zal doorgaan met het geleidelijk verder verhogen van de rente. De nadruk blijft daarbij volgens de Fed liggen op ‘geleidelijk’.

Deze week verschijnt Fed-voorzitter Powell voor het Amerikaanse Congres, wat nog altijd bekend staat als de Humphrey-Hawkins getuigenis. Voor de voorganger van Powell, Janet Yellen, zou de handelsoorlog al snel aanleiding zijn om de voor september geplande renteverhoging uit te stellen. Maar de laatste inflatiecijfers (2,9% voor de CPI en 3,4% voor de PPI) liggen boven de doelstelling van de Fed. De Fed hanteert zelf een andere inflatie-definitie, de personal consumption expenditure price index (PCE) en heeft vooral interesse voor het kerncijfer (exclusief energie- en voedselprijzen). Die schommelt rond de 2%. Maar de werkloosheid is laag en belastingverlagingen zullen de economie volgens Powell de komende drie jaar een extra impuls geven. Die impuls kan zich ook vertalen in hogere prijzen.

De Fed heeft eerder al aangegeven dat ze niet zal reageren op specifieke handelsmaatregelen van de regering Trump, maar is vooral geïnteresseerd hoe ondernemers reageren op die maatregelen. Amerikaanse ondernemers blijven uitermate positief, geholpen door lagere belastingen en deregulering. Dat geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf. Het vertrouwenscijfer van de National Federation of Independent Business (NFIB) over juni staat maar net onder het hoogste punt ooit. Opvallend ook is dat het optimisme van deze ondernemers al sinds december 2016 rond de historisch hoge 105 punten schommelt. Het grootste probleem wat deze ondernemers zien, is de schaarste op de arbeidsmarkt, niet de handelsoorlog.

Ook in de Verenigde Staten is het midden- en kleinbedrijf de banenmotor van de economie. Zij profiteren bovengemiddeld van deregulering en lagere belastingen. Dat is op financiële markten ook terug te zien in de recente outperformance van small-caps. Die sterke economie zal opnieuw zorgen voor sterke kwartaalresultaten. Sinds de financiële crisis presteren financiële markten beter dan de reële economie, maar dat gaat mogelijk veranderen. Door hogere inflatie, hogere rentes en minder monetaire impulsen is er minder ruimte voor k/w-expansie. Hogere lonen en hogere rente drukken in deze geglobaliseerde wereld al snel op de winstmarges van Amerikaanse bedrijven. Leg de nadruk daarom op aandelen buiten de VS.

Utrecht, 16-07-2018

Terug naar Beleggingsnieuws