Beleggingsnieuws

Stijgende lonen

De Amerikaanse arbeidsmarkt is terug op het niveau van voor de crisis. Het percentage Amerikanen tussen de 35 en 44 jaar met een baan is sinds de zomer van 2008 niet zo hoog geweest. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de uurlonen met 2,7% nog altijd gematigd stijgen. In lijn met de inflatie, maar sterker dan de productiviteitsontwikkeling. Bij Amerikaanse bedrijven gaat gemiddeld 71% van de totale omzet op aan lonen. Dat percentage is niet stabiel. Sinds 1929 schommelt dit tussen de 65% en 80%. Historisch gaat ongeveer 12% van de omzet naar de verschaffers van eigen en vreemd vermogen. Maar sinds 2011 krijgen de vermogensverschaffers 17%, terwijl er maar 68% naar de lonen gaat.

Traditioneel gaat men er van uit dat hogere lonen uiteindelijk moeten leiden tot hogere prijzen voor producten, maar in deze geglobaliseerde wereld is het niet eenvoudig om prijzen te verhogen. Dat betekent dat hogere lonen de bedrijfsresultaten kunnen drukken. Als de slinger tussen arbeid en kapitaal in de VS terugkeert naar het gemiddelde tussen 1970 en 2003, dan halveren de bedrijfsresultaten. Hoeveel exact, is afhankelijk van de rente. Stijgt die, dan blijft er nog minder over voor de aandeelhouders. Hogere lonen zijn goed voor economie, maar waar Amerikaanse financiële markten de afgelopen jaren beter presteerden dan de economie, neemt de kans toe dat die rollen de komende jaren worden omgedraaid.

Utrecht, 09-07-2018

Terug naar Beleggingsnieuws