Tegenslagen voor China

China wil stimuleren, maar tegelijkertijd de overheidsbemoeienis verminderen.

Beleggingsnieuws

China kent op dit moment op veel fronten tegenslag. De handelsoorlog, de economische afzwakking en dalende aandelenkoersen kunnen de Chinese autoriteiten onmogelijk tevreden stellen.

De spanningen tussen de VS en China lopen verder op met nieuwe dreigementen van beide landen. De handelsoorlog kan China fors raken, niet alleen door tarieven op mogelijk $ 500 miljard aan exportwaarde naar de VS, maar ook door nieuwe belemmeringen voor het Chinese bedrijfsleven. De handelsoorlog wakkert immers wereldwijd de discussie aan over welke producten en diensten buiten inmenging van andere landen moeten blijven. Een aantal overnames ging hierdoor al niet door. Deze spanningen komen op een moment dat de economische groei in China afzwakt. China verkeert op meerdere gebieden in een soort spagaat. Het welvaartsniveau en de sociale zekerheid in China zijn nog laag, maar tegelijkertijd zijn de Chinese lonen al dusdanig opgelopen dat in diverse sectoren, zoals de textielindustrie, de concurrentiepositie is verslechterd. Dan maakt het land ook nog eens een omslag van een industriële naar een meer consumentgerelateerde economie. Dit gaat met schokken gepaard en steeds wanneer de groei tegenvalt, worden overheidsinvesteringen en kredietverlening als oplossing ingezet. Op korte termijn biedt dat steun, maar dit instrument wordt steeds botter en door de al hoge schuldenomvang gevaarlijker. Tot slot wil China meer meetellen op internationaal gebied, zowel politiek als op aandelen-, valuta-, en obligatiemarkten. Dit vereist openstelling en minder regulering. Vooral in het valutabeleid is dit lastig omdat een daling van de yuan ingrijpen welhaast noodzakelijk maakt. De munt staat onder druk door de handelsoorlog maar tegelijkertijd is een stabiele munt nodig om een rol als reservevaluta te krijgen, om de beschuldiging van koersmanipulatie te voorkomen en bedrijven met veel buitenlandse schulden te steunen.

Door al deze factoren daalden de Chinese aandelenkoersen dit jaar met bijna 20% en passeerde de Japanse aandelenbeurs vorige week qua marktkapitalisatie de Chinese beurs. Met een koers-winstverhouding van 12 voor de komende twaalf maanden is wel een negatief scenario ingeprijsd. China staat weliswaar onder druk, maar het land heeft zich de laatste jaren genoeg bewezen op economisch en politiek gebied. Het nieuwe stimuleringspakket en de versoepeling van het monetaire beleid kunnen de economie steunen (hoewel hierdoor de binnenlandse risico’s er niet minder op worden). En belangrijk, het is niet uitgesloten dat Xi en Trump in gesprek gaan en de relatie verbeteren. Chinese beleggers zijn behoorlijk trendgevoelig. Dat maakt deze beurs enerzijds kwetsbaar voor een echte correctie, maar aan de andere kant kan ook snel een kentering worden opgepakt als het herstel zich voordoet.

Utrecht, 06-08-2018

Terug naar Beleggingsnieuws