Beleggingsnieuws

Terugblik 2017

Het beleggingsjaar 2017 was in meerdere opzichten uniek. Financiële markten waren opvallend kalm. Er waren geen noemenswaardige correcties en met enige regelmaat werden eerder neergezette records doorbroken. Het was ook het jaar van FANG, Bitcoin en de terugkeer van opkomende markten. Opnieuw een bovengemiddeld rendement voor aandelen en een beneden gemiddeld rendement op obligaties. Als de decembermaand positief wordt afgesloten, dan is 2017 het enige jaar in de geschiedenis dat de Amerikaanse aandelenmarkt (S&P 500) elke maand op rij is gestegen. Circa een kwart van die stijging kwam voor rekening van slechts vier aandelen, inmiddels beter bekend als de FANG-aandelen (Facebook, Amazon, Netflix en Google). Desondanks bleven Amerikaanse aandelen in euro achter bij het wereldwijde gemiddelde, iets wat de afgelopen vijf jaar niet meer is voorgekomen. De zwakkere dollar was dan ook één van de grote verrassingen van 2017.

Vrijwel iedereen ging een jaar geleden uit van een sterkere dollar, maar geholpen door de meevallende inflatie kon de Fed het rustig aan doen en fiscale impulsen lijken meer iets voor volgend jaar. Bovendien won de euro door de wegvallende politieke risico’s in combinatie met opvallend sterke groei in Europa. Ook opkomende markten profiteerden van de zwakke dollar en de aantrekkende wereldeconomie. Omdat elke regio een bijdrage leverde aan de groei van de wereldeconomie werd al snel gesproken over synchrone groei. Het is de afgelopen tien jaar niet voorgekomen dat er in alle 45 landen gevolgd door de OESO sprake was van groei, in twee derde zelfs van aantrekkende groei. De kiem voor deze synchrone groei werd gelegd in China. Voor veel beleggers was China dit jaar een positieve verrassing. Een jaar geleden vreesde men kapitaalvlucht, hoge schulden en daardoor een harde landing van de Chinese economie. Vooruitlopend op het 19e volkscongres afgelopen oktober werd de economische groei echter gestimuleerd. Daarom kwam wederom het overgrote deel van de groei in de wereld voor rekening van Azië. Wij zien economische groei en monetair beleid als communicerende vaten. Nu de economie weer op eigen benen kan staan, is de tijd gekomen voor centrale bankiers om gas terug te nemen. Het tempo waarin zal in 2018 worden getest door een nog hogere groeivoet en mogelijk oplopende inflatie. 2018 lijkt geen gemakkelijk jaar te worden voor obligaties. Zo lang de inflatie binnen de perken blijft, zijn aandelen daar dankzij de een gunstige winstontwikkeling beter tegen bestand.

Utrecht, 18-12-2017

Terug naar Beleggingsnieuws