Beleggingsnieuws

Terugblik eerste kwartaal

Beleggers begonnen het beursjaar 2018 optimistisch door de sterke groei van de wereldeconomie en het stimulerende monetaire beleid. Aandelenmarkten stegen snel en oude beursrecords sneuvelden. Er was weinig ruimte voor positieve verrassingen, maar wel steeds meer voor tegenvallers. Twijfels over oplopende inflatie en het simpele feit dat markten te ver vooruit waren gelopen op de onderliggende fundamenten zorgden in februari voor een koerscorrectie. Die correctie werd uitvergroot doordat beleggers gewend waren geraakt aan de extreem lage volatiliteit. In combinatie met de zoektocht naar rendement bleek dat verschillende partijen te veel risico hadden genomen. Risico dat met de terugkeer van volatiliteit werd afgebouwd. Vooral beleggingen waarbij de volatiliteit zelf onderdeel was van de portefeuille hebben dan een probleem.

Niet alleen het short gaan van volatiliteit, maar ook gebalanceerde portefeuilles waarin het doel is de volatiliteit stabiel te houden of waarbij de volatiliteit het vertrekpunt is voor de beleggingsmix werden gedwongen te handelen. Dit wordt versterkt door de extreem lage rente waardoor obligaties veel minder dan in het verleden een buffer vormen tegen correcties op de aandelenmarkt. De rente steeg zelfs, met name in de Verenigde Staten. Voor gemengde portefeuilles betekent dit dat de correctie op de aandelenmarkt een grotere impact heeft op het portefeuillerendement dan in het verleden. Maar de terugkeer van volatiliteit en de recente koerscorrectie betekenen niet het begin van een bear-markt voor aandelen. De koers/winstverhouding van circa 17 bij aandelen is niet hoog nu de wereldeconomie met 4% groeit en de lage rente geleidelijk stijgt. De piek in monetaire liquiditeit wordt bovendien gevolgd door onconventioneel fiscaal, economisch en handelsbeleid. Lagere belastingen, deregulering en minder handelsbarrières zijn alle drie goed voor de structurele groeivoet van de wereldeconomie. Lagere belastingen en deregulering zijn al zichtbaar in de VS, maar Europa en Azië zullen volgen. De angst voor een handelsoorlog is begrijpelijk, maar het uiteindelijke resultaat zal waarschijnlijk minder en niet meer protectionisme zijn. Onderhandelingen over bilaterale handelsakkoorden in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen begin november zullen wel voor meer volatiliteit zorgen, maar de neerwaartse risico’s voor aandelen zijn na het eerste kwartaal afgenomen, ook omdat beleggers weer oog hebben voor de risico’s. Obligaties zullen langere tijd last blijven houden van de lage en geleidelijk stijgende rente.

Utrecht, 03-04-2018

Terug naar Beleggingsnieuws