Tijdelijke voorraadcorrectie in halfgeleiders

De groei in halfgeleiders neemt af

Beleggingsnieuws

De groei in halfgeleiders neemt af en leidde bij Europese producenten tot lagere aandelenkoersen. De groeiafzwakking is zichtbaar in lagere prijzen van geheugenchips, een daling in de Taiwanese export, hogere voorraden en een daling in orders. In 2017 nam de omzet van halfgeleiders ruim 20% toe tot 412 miljard dollar en stegen vooral de prijzen van geheugenchips fors. Dit leidde tot extra investeringen, waardoor nu sprake is van overcapaciteit. Daarbovenop komt de daling van de vraag vanuit China en vanuit de autosector.

Voor de hele sector kan de cyclus nu stabieler verlopen dan voorheen, omdat nieuwe toepassingen compensatie bieden. Te denken valt aan kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s, 5G, de nieuwe iPhone, en internettoepassingen. Omdat deze ontwikkelingen vrij nieuw zijn, bestaat het risico dat de vraag later aantrekt dan verwacht of dat de verwachtingen te hoog gespannen zijn. Dat laatste bleek bijvoorbeeld bij de vraag naar halfgeleiders ten behoeve van het ‘cryptomijnen’. Deze onzekerheden verklaren mede de huidige overcapaciteit. Op korte termijn kan er daardoor een voorraadcorrectie ontstaan, die verergert wordt doordat door prijsdalingen minder voorraadopbouw zal plaatsvinden. Op langere termijn is er door innovatie en een oligopolie echter eerder een capaciteitsgebrek in specifieke chips dan een overschot en kunnen de winstmarges toenemen. De waarderingen zijn met een koers-winstverhouding van 12 wereldwijd laag en verdisconteren forse winstdalingen. Europa ligt met 18 hoger.

Utrecht, 26-09-2018

Terug naar Beleggingsnieuws