Beleggingsnieuws

Truman-Trump-doctrine

Een tarief van 25% op in totaal $ 60 miljard aan producten zorgde er vorige week voor dat de Amerikaanse markt $ 1.800 miljard van haar waarde verloor. Wereldwijd zakten aandelenmarkten vorige week met 5%. Het is daarmee de slechtste beursweek in meer dan twee jaar. Ondanks de omvang van de handelsmaatregel is de impact te klein om invloed te hebben op winsttaxaties of groeiprognoses op korte termijn. Maar als de uiteindelijke uitkomst onzeker is, proberen financiële markten het meest zwartgallige scenario op lange termijn in te prijzen. Dat gaat door tot nieuwe maatregelen geen impact meer hebben op de koersen. De kans op zo’n extreem negatieve uitkomst is klein. Trump lost zijn verkiezingsbeloftes wel in. Deregulering, belastingverlaging en nu dus het verkleinen van het tekort op de Amerikaanse handelsbalans. Maar het doel van Trump is niet om de Amerikaanse economie kapot te maken. Dit lijkt op onderhandelingstechniek om de Chinezen te dwingen tot minder protectionisme.

In het kader van de speltheorie is het voor Trump niet moeilijk om schijnbaar irrationeel gedrag te vertonen. De onevenwichtige handelsbalans van de VS heeft verschillende oorzaken. Amerikanen sparen niet en de Chinezen zijn bereid om hun dollarreserves in Amerikaanse activa te steken. China heeft verrassend weinig opties om te reageren. China exporteert veel meer naar de VS dan ze importeert en voor veel hoogwaardige Amerikaanse technologie is niet meteen een alternatief voorhanden. Wellicht dat ze kan overwegen haar positie in Amerikaanse staatsobligaties te liquideren, maar dan is het middel erger dan de kwaal. De rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten is groot. Als het alleen om de handel ging, zou Peking best tot een vergelijk kunnen komen. Maar de VS wil de opkomst van China in de regio en in de wereld indammen. Dat is geen nieuw plan van Trump. Sinds de Truman-doctrine moet worden voorkomen dat China (of welk communistisch land dan ook) technologisch of geopolitiek de evenknie wordt van de VS. Er is dus een duidelijke geopolitieke dimensie. Protectionisme is on-Amerikaans. China, Japan en de Europese Unie schermen hun markten af. Maar de Amerikanen hebben met een zwakke dollar een handelsmaatregel die alle producten raakt. Dankzij het oplopende twin deficit (begrotingstekort en handelstekort) heeft dat een veel grotere impact. Toch onderwegen wij Amerikaanse aandelen op basis van waardering, economische groei en liquiditeit en overwegen wij opkomende markten. China is de grootste opkomende markt.

Utrecht, 26-03-2018

Terug naar Beleggingsnieuws