Perfecte storm EM

Vrije val Turkse lira drukt markten

Beleggingsnieuws

De opkomende markten verkeren momenteel in de greep van een perfecte storm. Niet alle landen hebben even veel last; vooral landen die een groot tekort hebben op de lopende rekening en hoge externe schulden voelen de pijn. Het meest in het oog springt de Turkse situatie. Vrijdag kreeg het land de sterkste daling van de Turkse lira te verduren sinds de crisis die het land doormaakte in 2001. In dat jaar bedroeg het begrotingstekort 35% en de staatsschuld circa 80%. Politieke instabiliteit leidde ertoe dat beleggers het land ontvluchtten en Turkije moest aankloppen bij het IMF.

Zorgelijke situatie Turkije

Ook dit keer is situatie zorgelijk. Internationale beleggers hebben geen vertrouwen in hoe president Erdogan het land nu leidt. Bovendien staat de relatie met de VS op scherp over een Amerikaanse pastoor die in Turkije is beschuldigd van betrokkenheid bij de staatsgreep. Dat maakt de economische situatie er niet beter op. Er is sprake van oververhitting, waardoor de inflatie verder uit de hand dreigt te lopen, en die is met 16% het drievoudige van de inflatiedoelstelling van de Turkse centrale bank. Beleggers willen hogere rentes zien, maar president Erdogan houdt verdere renteverhogingen tegen. Dat zorgt ervoor dat beleggers het vertrouwen in de Turkse economie verliezen. Het tekort op de lopende rekening is met 7% van het BBP fors, waardoor het land extra kwetsbaar is voor de grillen van de markten. De totale externe schuld bedraagt ($ 470 mrd) 55% van de Turkse economie en er moet in de komende tijd geherfinancierd worden. Ongeveer de helft daarvan staat uit bij banken buiten Turkije. Vandaar de negatieve koersreactie van bankaandelen. De kans op een betalingsbalanscrisis is met de forse daling van de Turkse munt  en de hoge externe schulden hoog. Een harde landing van de Turkse economie is dan ook waarschijnlijk. Turkije heeft weinig bewegingsvrijheid als het gaat om financieringsmogelijkheden. De lage staatsschuld (30%) en de buffers van de financiële sector (kapitaalratio gemiddeld 16%) geven wat respijt. Maar het land moet een impopulaire mix van maatregelen doorvoeren om de rit op eigen houtje te kunnen uitzitten. Een combinatie van renteverhogingen, overheidsbezuinigingen, mogelijke kapitaalcontroles of zelfs een IMF pakket zijn nodig.

Gevolgen voor beleggers

De beleggingsimplicatie is wat ons betreft voor nu beperkt. De kans op een default op Turks staatspapier is vooralsnog klein, omdat het overgrote gedeelte gedenomineerd is in Turkse lira. Een verlaging van de kredietwaardigheid is op dit moment ingeprijsd. Ook is het korte termijn herfinancieringsrisico voor de staat beperkt, doordat het aandeel van staatspapier in kortlopend externe schuld met 3% beperkt is. Wat de Turkse aandelenmarkt betreft, die heeft met een gewicht van 0,1% in de aandelenwereldmarkt een verwaarloosbaar effect. Verder is de reële uitstraling naar andere opkomende markten beperkt. We zien dan ook op dit moment geen aanleiding om onze positionering te wijzigen. Maar zolang president Erdogan in de ogen van de markt geen draai maakt, kan het negatieve sentiment op de internationale financiële markten aanhouden.

Utrecht, 13-08-2018

Terug naar Beleggingsnieuws