Weinig inflatie in opkomende markten

Eind van de maand vinden grote wijzigingen plaats in de aandelenindices

Beleggingsnieuws

De stijging van de olieprijs is voor sommige olieproducerende landen een welkome opsteker, maar voor de importerende een groeiend probleem. Een land dat hierdoor kwetsbaarder begint te ogen, is India. Het is een land met veel potentieel, waar ook de nodige structurele hervormingen worden doorgevoerd en zich daardoor in normale omstandigheden mag verheugen in grote buitenlandse kapitaalstromen. Maar het is ook een land dat bij de vorige onrust in de opkomende markten rondom de zogeten Taper Tantrum in 2013, behoorde tot de Fragile Five. Dit vanwege de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal door een hoog tekort op de lopende rekening. Het tekort is met $ 15,8 miljard het grootste sinds destijds.

Dat India moeite heeft buitenlands kapitaal aan te trekken, duidt erop dat het vertrouwen bij beleggers afneemt dat premier Modi het groeipotentieel van India weet te verbeteren. De rupee is dat jaar al met 13% gedaald. Toch denken we dat de markt hiermee is doorgeschoten. India is een van de weinige opkomende markten waar inflatie een reëel gevaar vormt. In andere opkomende markten vallen inflatiecijfers mee. Dat is een groot verschil met vorige EM-crises. De renteverhogingen die we momenteel zien in de opkomende markten, zijn deels een gevolg van de hogere rente in de VS, maar ook een stijging van de reële rente in de opkomende markten. Dat geeft een goede grond voor belegging. De uitzondering op de regel is natuurlijk Turkije waar de inflatie wel sterk is ontspoord, al lijkt ook daar het begin van een verbetering zichtbaar, nu de rente is verhoogd en een recessie waarschijnlijk is ingetreden.

Utrecht, 26-09-2018

Terug naar Beleggingsnieuws