Rabo Beheerd Beleggen Actief

Uw vermogen verantwoord laten beleggen in indexfondsen en actief beheerde fondsen

 • starten kan met ieder bedrag, het advies is vanaf € 10.000
 • verantwoord laten beleggen door onze vermogensbeheerders
 • uw portefeuille bestaat uit goed gespreide en actief beheerde fondsen en indexfondsen*
 • uw beleggingsportefeuille is afgestemd op uw wensen en doelen
 • duurzaam beleggen is mogelijk

*Indexfondsen zijn aandelen- en obligatiefondsen die een bepaalde beurs zo goed mogelijk volgen.

Bereken uw verwachte eindresultaat

Benieuwd naar het verwachte eindresultaat?. Aan de hand van looptijd en inleg kunt u zien wat uw verwachte rendement wordt.

Rabo Beheerd Beleggen Actief online aanvragen

U kunt Rabo Beheerd Beleggen Actief online bij ons aanvragen. Tijdens de online aanvraag stellen we u een aantal vragen en krijgt u per onderdeel uitleg. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Online aanvragen is niet mogelijk als u:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • een zakelijke aanvraag wilt doen
 • wilt aanvragen voor uw (klein)kind
 • (tijdelijk) in het buitenland woont

Daarnaast is het verstandig om alleen te gaan beleggen als uw financiële situatie daarvoor geschikt is. Met de Rabo BeleggersCheck kunt u snel zien of u voldoende geld over heeft om te gaan beleggen. Zowel nu als in de toekomst.

Twijfelt u nog of wilt u Rabo Beheerd Beleggen Actief liever via een adviseur aanvragen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Uw beleggingen in handen van onze ervaren vermogensbeheerders

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief kiest u voor rust en gemak. Maar ook voor verstandig beleggen. U bepaalt uw beleggingsdoel en hoeveel risico u wilt nemen. Wij zorgen ervoor dat de beleggingen in uw portefeuille goed gespreid zijn. Onze vermogensbeheerders passen uw portefeuille aan op basis van de meest actuele visie van de Rabobank op de financiële markten.

Rabo Beheerd Beleggen Actief

Of kies voor actief duurzaam beleggen

Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam is een variant van Rabo Beheerd Beleggen Actief. U kiest hiervoor als u het belangrijk vindt om bij te dragen aan een duurzame wereld. Standaard zijn al onze beleggingen zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord. Duurzaam beleggen gaat bij ons nog een stapje verder. Veel van onze duurzame beleggingsfondsen beleggen alleen in de meest duurzame ondernemingen binnen een sector. Doorgaans zijn de uitsluitingscriteria voor deze fondsen ook strenger. Verder is er aandacht voor duurzame thema’s.

Meer lezen over actief duurzaam beleggen

Kenmerken

Geschikt voor belegde bedragen vanaf € 10.000

Er geldt geen minimum inleg voor Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam. Toch adviseren wij om niet minder dan € 10.000 te beleggen. Daarmee voorkomt u dat de kosten zwaar drukken op het verwachte rendement.

Onze dienstverlening

Onze vermogensbeheerders beheren uw portefeuille volgens de gemaakte afspraken:

 • we selecteren actieve beleggingsfondsen en passieve (index)fondsen
 • we stellen een goed gespreide portefeuille samen in lijn met uw uitgangspunten
 • we controleren of uw portefeuille past bij uw doelrisicoprofiel
 • we passen uw portefeuille aan als daar aanleiding voor is
 • we houden uw portefeuille in balans

Verantwoord beleggen

Onze specialisten selecteren zoveel mogelijk fondsen van aanbieders die volgens de maatstaven van de Verenigde Naties (de ‘Principles for Responsible Investment’) verantwoord beleggen. Deze fondsen houden rekening met de prestaties van bedrijven op het gebied van mens, milieu en goed (ondernemings)bestuur.

Lees meer over verantwoord beleggen bij de Rabobank

Inzicht en overzicht

U heeft altijd en overal inzicht in het rendement, de waarde en de samenstelling van uw portefeuille via Rabo Internetbankieren Beleggen of de Rabo Bankieren App. Daarnaast kunt u zien welke transacties er voor u zijn uitgevoerd, hoeveel u betaalt en hoe uw portefeuille is gespreid. Ook vindt u er een online rapportage over de ontwikkeling van uw beleggingen. Zo heeft u altijd grip op uw beleggingen en ziet u of u op koers ligt om uw persoonlijke doel te realiseren.

Rendement en risico

Als u kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij u graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. De kans bestaat namelijk dat u uw inleg kunt verliezen. U kiest zelf welk beoogd risico u wilt lopen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico u moet accepteren. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over rendement en risico

Rendement Rabo Beheerd Beleggen Actief

In onderstaande grafiek ziet u het cumulatieve (jaar op jaar) rendement over de afgelopen vijf jaar. Het gaat hierbij om het rendement van een klant met een neutraal beleggingsprofiel die vijf jaar geleden een bedrag van € 100 heeft ingelegd.

Rendement en risico

Rendement per beleggingsprofiel

In onderstaande tabel vindt u de bruto rendementen per beleggingsprofiel van de afgelopen jaren.


201220132014201520162017*
Zeer Defensief6,7%4,1%6,8%2,2%3,1%1,2%
Defensief8,2%7,3%9,1%3,7%6,2%5,8%
Neutraal9,6%9,4%11,0%5,4%7,3%7,9%
Offensief11,1%13,5%13,9%7,2%8,2%10,0%
Zeer Offensief12,7%15,7%14,5%8,7%9,1%12,1%

* t/m december 2017

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Goed om te weten

We zijn transparant over kosten en rendementen.

 • De getoonde grafiek en tabel zijn door ons opgemaakt op basis van onze gerealiseerde rendementscijfers. De kosten van de fondsaanbieders (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin verwerkt. De tarieven die de Rabobank doorberekent zijn hierin nog niet meegenomen. Zouden we deze kosten wel doorberekenen, dan vallen de getoonde rendementscijfers lager uit.
 • Uw individuele portefeuille kan door afrondingsverschillen licht afwijken van bovenstaand overzicht.

Hoe werkt het

Eenvoudig online aanvragen

Tijdens de online aanvraag maken we een aantal afspraken, zodat u belegt op de manier die past bij uw persoonlijke situatie.

 • We helpen u om uw financiële doel scherp te krijgen
 • U legt vast hoeveel tijd u nodig heeft om uw doel te bereiken (uw beleggingshorizon)
 • U voert uw (periodieke) inlegbedrag in
 • U geeft aan hoeveel risico u bereid bent te lopen

Op basis van deze gegevens stellen onze vermogensbeheerders een portefeuille samen die past bij uw financiële doel. Met Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam bestaat uw portefeuille uit actief beheerde beleggingsfondsen en indexfondsen. Het is belangrijk om de risico's van uw beleggingen goed te spreiden. Uw vermogen verdelen over verschillende soorten beleggingen vangt koersschommelingen op en zorgt voor een stabieler rendement.

Wilt u zien met welk doel of met hoeveel risico u belegt? Dit kunt u eenvoudig zien via Rabo Internetbankieren Beleggen. Wilt u een van deze uitgangspunten wijzigen, neem dan contact met ons op.

Uitgangspunten actualiseren

Het is belangrijk dat uw beleggingen steeds blijven passen bij uw persoonlijke situatie en wensen. Daarom vragen we u eenmaal per jaar om de uitgangspunten voor uw beleggingen te actualiseren. U kunt eventuele wijzigingen online doorgeven.

Bijsturen als dat nodig is

In enkele situaties kan het nodig zijn om uw beleggingen bij te sturen. Bijvoorbeeld als het even minder goed gaat op de beurzen. U ontvangt dan van ons suggesties om bijvoorbeeld uw inlegbedrag aan te passen, uw horizon te verlengen of uw doelbedrag bij te stellen. Komt u dichterbij uw financiële doel? Dan laten wij u online weten dat het verstandig is om minder risico te nemen. Uw risicoprofiel kunt u zelf online eenvoudig aanpassen en wij passen daarop uw portefeuille aan. Zo loopt u niet meer risico dan nodig is.

Aan- en verkopen

Eenvoudig inleggen en opnemen

U legt geld in door een bedrag over te maken naar uw beleggersrekening. U kiest zelf of u dat eenmalig doet of per periode. Verder hoeft u niets te doen. Onze specialisten kopen de juiste fondsen voor u aan. Zo beschikt u snel en makkelijk over een passende portefeuille. En wilt u geld opnemen? Dat kan eenvoudig via Rabo Internetbankieren. Ga naar 'Beleggen' en kies in het linkermenu voor 'Opnemen'. Het bedrag dat u wilt opnemen boeken wij dan over naar uw betaal- of spaarrekening. Als het nodig is, verkopen we een deel van uw beleggingen. U heeft daar zelf geen omkijken naar.

Houd u er rekening mee dat de verwerking van inleggen en opnames meestal enkele dagen vergt. Vooral als voor de uitvoering van uw opdracht eerst beleggingen moeten worden verkocht, kan dit enkele beursdagen, en in uitzonderingsgevallen tot maximaal 10 beursdagen in beslag nemen.

Kosten

U betaalt een vast bedrag voor onze basisdienstverlening en voor het beheren van uw portefeuille. Daarnaast betaalt u ook voor de lopende kosten* van de fondsen zelf.

Basisdienstverlening U betaalt 0,05% per kwartaal over het gemiddeld belegde vermogen. Dat is het gemiddelde van het belegde vermogen aan het begin en het eind van het kwartaal. Het gaat om uw belegd vermogen exclusief het saldo van uw Rabo Beleggersrekening. U betaalt minimaal € 5 en maximaal € 30 per kwartaal. Er geldt geen btw-heffing.
Portefeuillebeheer € 32,50 + 0,17% per kwartaal over het gemiddeld belegde vermogen. Het gaat om uw belegd vermogen exclusief het saldo van uw Rabo Beleggersrekening. Het tarief is inclusief 21% btw.
Lopende kosten in beleggingsfondsen*Tussen ongeveer 0,2% en 0,8% van de waarde van uw portefeuille op jaarbasis**. Voor duurzame beleggingen komen deze kosten gemiddeld circa 0,5% hoger uit.

*Lopende kosten zijn managementkosten, servicekosten, transactiekosten en overige kosten.  

**Het precieze bedrag hangt af van uw portefeuille en uw doelrisicoprofiel. Beheerders van de individuele fondsen verrekenen de lopende kosten met de waarde van het betreffende fonds. Hiervoor wordt u niet belast.

Bereken uw beleggingskosten

Belegd vermogen
Basisdienstverlening
Portefeuillebeheer
Lopende kosten ** -
Totale kosten per jaar -
** Deze kosten bedragen, afhankelijk van de beleggingsfondsen waarin wordt deelgenomen, ongeveer 0,2% tot 0,8% per jaar van de waarde van uw portefeuille. De genoemde bedragen in de calculator geven een schatting weer. Het precieze bedrag hangt af van de waarde van uw portefeuille en het gekozen doelrisicoprofiel; doorgaans betaalt u een hoger percentage voor lopende kosten naarmate uw doelrisicoprofiel hoger is. Beheerders van de individuele beleggingsfondsen verrekenen de lopende kosten met de waarde van het betreffende fonds. Hiervoor wordt u niet meer apart belast. Fondsbeheerders kunnen ook separaat toe- of uittredingskosten in rekening brengen. Deze kosten worden aan u doorbelast.

Lees welke kosten u kunt verwachten bij Rabo Beheerd Beleggen Actief

Brochure Tarieven beleggen bij de Rabobank

Toelichting tarieven

U betaalt alle kosten per kwartaal. Wij halen het bedrag van uw beleggersrekening af. Heeft u niet genoeg saldo op uw beleggersrekening? Dan verkopen wij een of meerdere fondsen uit uw portefeuille. Hierdoor stijgt uw saldo weer.
Voor aan- en verkopen van fondsen betaalt u geen kosten aan de Rabobank.

Voorwaarden

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u gaat beleggen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die gelden voor Rabo Beheerd Beleggen Actief.

Brochure Rabo Beheerd Beleggen Actief

Brochure Beleggen bij de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening 2018

Beleggen in de Rabo Bankieren App

De Rabo Bankieren App biedt uitgebreide mogelijkheden voor inzicht en beheer van uw portefeuille in de beleggen omgeving.

Contact

Rabobank