Rabo Beheerd Beleggen Actief aanvragen

Tijdens de aanvraag: CRS verklaring (Common Reporting Standard)

Sinds begin 2016 zijn banken verplicht om naar het fiscaal inwonerschap van hun klanten te vragen. Het doel is om belastingontduiking tegen te gaan. Ook de Rabobank moet hieraan voldoen. We willen daarom graag van u weten van welk land u fiscaal inwoner bent. We hebben hiervoor uw burgerservicenummer (BSN) nodig.

Heeft u de CRS verklaring al een keer ingevuld? Dan zullen we hier tijdens de aanvraag van uw beleggingsproduct niet naar vragen. Heeft u uw fiscaal inwonerschap nog niet aan ons doorgegeven, dan vragen we u tijdens uw aanvraag om dit alsnog te doen. Hiervoor opent een apart scherm. U moet de verklaring ondertekenen met uw Rabo Scanner.

Na de aanvraag

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over het aanvraagproces. Daarom is het mogelijk dat een van onze medewerkers u hierover belt. Met uw antwoorden helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Contact

Rabobank