Heroverweeg uw doelrisicoprofiel van Rabo RendeMix

U belegt in Rabo RendeMix met het doelrisicoprofiel Zeer Defensief. Door de aanhoudende lage rente is zeer defensief beleggen nu niet aantrekkelijk meer. U heeft dit ook kunnen lezen in de brief die u van ons heeft ontvangen. U leest hier wat de alternatieven zijn voor uw doelrisicoprofiel Zeer Defensief. Ook leggen we u in een video uit wat het effect van de lage rente is op uw belegging in Rabo RendeMix.

Waarom uw doelrisicoprofiel heroverwegen?

Met het doelrisicoprofiel Zeer Defensief belegt u in Rabo RendeMix voor minimaal 80% in obligaties en voor een klein deel in aandelen. Doordat de rente op de kapitaalmarkt de laatste jaren steeds verder is gedaald, zijn de koersen van obligaties gestegen. Die rente staat nu op een historisch laag niveau waardoor bij een toekomstige rentestijging de koersen van obligaties behoorlijk kunnen dalen. Het risico van een zeer defensieve belegging is daardoor hoger geworden dan past bij dit doelrisicoprofiel. Daarnaast is het verwacht rendement bij de huidige lage rente laag.

Welk alternatief past bij u?

Beleggen met een hoger risico

Beleggen met een hoger doelrisicoprofiel waarbij een groter deel in aandelen en minder in obligaties wordt belegd, kan een goede optie zijn. De verwachting is namelijk dat aandelen op termijn beter bestand zijn tegen een eventuele rentestijging dan obligaties. Ook is het verwacht rendement van aandelen hoger. Met een hoger doelrisicoprofiel heeft u de kans op een hoger rendement maar uw risico wordt ook groter. Het is belangrijk dat u eerst nagaat of u met een ander doelrisicoprofiel kunt en wilt beleggen. In onderstaand schema ziet u voor ieder doelrisicoprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Ook is de geadviseerde minimale beleggingshorizon (het aantal jaren dat u belegt) voor ieder doelrisicoprofiel opgenomen. We gaan daarbij uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille, passend bij het doelrisicoprofiel.

Beleggen met een hoger doelrisicoprofiel waarbij een groter deel in aandelen en minder in obligaties wordt belegd, kan een goede optie zijn. De verwachting is namelijk dat aandelen op termijn beter bestand zijn tegen een eventuele rentestijging dan obligaties. Ook is het verwacht rendement van aandelen hoger. Met een hoger doelrisicoprofiel heeft u de kans op een hoger rendement maar uw risico wordt ook groter. Het is belangrijk dat u eerst nagaat of u met een ander doelrisicoprofiel kunt en wilt beleggen.

In onderstaand schema ziet u voor ieder doelrisicoprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Ook is de geadviseerde minimale beleggingshorizon (het aantal jaren dat u belegt) voor ieder doelrisicoprofiel opgenomen. We gaan daarbij uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille, passend bij het doelrisicoprofiel.

DoelrisicoprofielVerwachte rendement*Neerwaarts risicoMinimale beleggingshorizon
Zeer Defensief---
Defensief3,2%-10%Korter dan 5 jaar
Neutraal4,3%-15%Korter dan 10 jaar
Offensief5,4%-25%Korter dan 15 jaar
Zeer offensief6,5%-35%15 jaar of langer

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder doelrisicoprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille.

In Rabo Internetbankieren Beleggen ziet u in het linkermenu ‘uitgangspunten’. Hier kunt u uw doelrisicoprofiel opnieuw inventariseren. Als u uw doelrisicoprofiel wijzigt, wordt uw BlackRock mixfonds Zeer Defensief in Rabo RendeMix automatisch omgezet naar het door u nieuw gekozen doelrisicoprofiel. Uw beleggingsfonds Zeer Defensief wordt door ons verkocht en er wordt een nieuw BlackRock mixfonds aangekocht dat belegt volgens uw nieuw gekozen doelrisicoprofiel. Aan deze transactie zijn kosten verbonden (0,2% van het aankoopbedrag). Als u geen toegang heeft tot Rabo Internetbankieren of liever eerst wilt overleggen, neem dan contact op met uw Rabobank.

Log in en pas uw doelrisicoprofiel aan

Overstappen naar Beheerd Beleggen

Wij bieden nu een nieuw beheer concept: Rabo Beheerd Beleggen Basis. Met Rabo Beheerd Beleggen zorgen onze ervaren vermogensbeheerders voor een goede spreiding van uw beleggingen. U kunt beleggen via (index)fondsen. Rabo Beheerd Beleggen biedt u veel mogelijkheden om uw beleggingen online te volgen en aan te passen. Ook ontvangt u van ons een bericht als uw belegging extra aandacht nodig heeft. Als u gaat beleggen met een hoger doelrisicoprofiel, kunt u ook kiezen voor Rabo Beheerd Beleggen.

Lees meer over Rabo Beheerd Basis

Sparen

U kunt ervoor kiezen om uw beleggingen te verkopen en de verkoopopbrengst op een spaarrekening te zetten. Door de lage rente levert een spaarrekening misschien minder op dan u zou willen. Er zijn echter manieren om extra rendement op uw spaargeld te krijgen. Slim sparen noemen we dat. Wij hebben verschillende mogelijkheden om uw spaargeld op een slimme manier in te zetten.

Lees meer over sparen met extra rendement

Combinatie sparen en beleggen

Er zijn ook andere mogelijkheden zoals sparen combineren met beleggen.

Lees meer over sparen combineren met beleggen

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u misschien nog vragen heeft. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Lees de veelgestelde vragen

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig met het maken van een beslissing? Wij helpen u graag een passende oplossing te zoeken. Neem contact met ons op via uw Rabobank.