Waarom is zeer defensief beleggen nu niet meer aantrekkelijk?

Zeer defensief beleggen betekent beleggen met een zeer laag risico. Rabo RendeMix Zeer Defensief belegt daarom voor minimaal 80% in obligaties. Op dit moment is de rente erg laag. Het verwachte rendement van een belegging in Rabo RendeMix Zeer Defensief is daardoor ook laag. Het risico is op dit moment echter groter geworden. Als de rente weer gaat stijgen dan kan de waarde van obligaties behoorlijk dalen. Op het moment dat de rente gaat stijgen, is de kans aanwezig dat je meer verlies lijdt dan het neerwaarts risico van -3% dat past bij een zeer defensieve portefeuille. Wij adviseren je dan ook een alternatief te kiezen voor je belegging in Rabo RendeMix Zeer Defensief.

Op welke termijn verwacht de Rabobank een rentestijging?

Het is niet mogelijk om in de toekomst te kijken om precies te voorspellen hoe de economie zich gaat ontwikkelen en wanneer de rente gaat stijgen. Maar zeker is dat als de rente gaat stijgen de waarde van obligaties behoorlijk kan gaan dalen. Het risico dat daarbij hoort is groter dan het huidige neerwaarts risico dat geldt bij een zeer defensieve portefeuille. Daarom informeren wij je graag over dit risico.

Wat gebeurt er met de koers als de rente nog verder daalt?

Als de rente nog verder daalt, zullen de koersen van obligaties stijgen. Dat betekent dat de koers van Rabo RendeMix Zeer Defensief ook nog kan stijgen. Doordat de rente nu zo laag is, kan deze niet heel veel meer dalen. Terwijl bij een rentestijging je een groter risico loopt dan waarvoor je gekozen hebt in het doelrisicoprofiel Zeer Defensief.

Wat gebeurt er met de koers als de rente de komende jaren gelijk blijft?

Als de rente de komende jaren gelijk blijft, zal de waarde van het fonds waarschijnlijk schommelen en over de jaren langzaam stijgen. Een jaar met een kleine koersdaling kan ook. Het rendement van obligaties is door de lage rente in de markt erg laag en bij een gelijkblijvende rente zal op obligaties ook geen koerswinst worden behaald. Je verwachte rendement na het betalen van de beleggingskosten zal weinig verschillen van de rente op een spaarrekening.

Kan ik in de Rabo RendeMix Zeer Defensief blijven beleggen als ik dat wil?

Wij adviseren je om een alternatief te kiezen. Bijvoorbeeld beleggen met een ander doelrisicoprofiel of sparen op een spaarrekening. Natuurlijk geven wij je de tijd om een verstandige keuze te maken. Maakt je geen keuze? Dan zullen we je opnieuw benaderen.

Als ik wil blijven beleggen, kan ik dan beter overstappen naar beheerd beleggen?

Rabo Beheerd Beleggen is het nieuwe beleggingsconcept voor beheerd beleggen bij de Rabobank. Ook bij Rabo Beheerd Beleggen kun je beleggen in een beleggingsportefeuille gebaseerd op je doelrisicoprofiel. De beleggingsportefeuille en bijbehorende kosten van Rabo Beheerd Beleggen Basis zijn vergelijkbaar met de beleggingsportefeuille van Rabo RendeMix. Een belangrijk verschil zijn de uitgebreide online mogelijkheden van Rabo Beheerd Beleggen. Daarnaast kun je bij Rabo Beheerd Beleggen ook kiezen voor een portefeuille die actief inspeelt op de marktontwikkelingen (Rabo Beheerd Beleggen Actief) en een duurzame variant (Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam). Kies je voor beleggen met een hoger doelrisicoprofiel? Dan is het een goed moment om over te stappen op Rabo Beheerd Beleggen.

Wordt in de toekomst zeer defensief beleggen weer interessant?

Ja, dat is mogelijk als de rente niet meer op zo’n extreem laag niveau staat. Een obligatiebelegging heeft dan weer een normaal rendement en er is ook weer kans op koerswinst. Maar voordat we in deze situatie terechtkomen, moet de rente in de markt stijgen en zullen obligaties koersverliezen laten zien.

Waarom zou sparen interessant voor mij kunnen zijn bij de huidige lage rente?

Sparen geeft net als obligatiebeleggingen momenteel een extreem laag rendement. Maar als de rente gaat stijgen, zal je spaargeld niet in waarde verminderen zoals bij obligaties wel het geval is. Als je met een zeer laag risico wilt blijven beleggen, kan dit op dit moment niet meer binnen Rabo RendeMix Zeer Defensief. Het is niet mogelijk een portefeuille te maken met een aantrekkelijk rendement en met zo’n laag risico. Als het lage risico voor je bepalend is, bijvoorbeeld omdat je je geld binnen twee jaar nodig hebt voor andere doelen, dan adviseren we je om ondanks het lage rendement te gaan sparen.

Wat kan ik doen als mijn belegd vermogen meer dan € 100.000 is?

Wij adviseren je om dan contact op te nemen met de adviseur van je Rabobank. In een gesprek bekijken we je specifieke situatie en zoeken we samen naar passende mogelijkheden.

Hoe stap ik over naar Rabo RendeMix met een ander doelrisicoprofiel?

Als je gaat beleggen in Rabo RendeMix met een hoger doelrisicoprofiel, pas je je huidige doelrisicoprofiel aan. In Rabo Internetbankieren Beleggen zie je in het linkermenu ‘uitgangspunten’. Hier kun je je doelrisicoprofiel opnieuw inventariseren. Als je je doelrisicoprofiel wijzigt, wordt je Rabo RendeMix Zeer Defensief automatisch omgezet naar het door je nieuw gekozen doelrisicoprofiel. Je geeft dan tevens opdracht om het BlackRock Mixfonds dat hoort bij Rabo RendeMix Zeer Defensief te verkopen en gelijktijdig het BlackRock Mixfonds dat hoort bij je nieuwe doelrisicoprofiel aan te kopen. Aan deze transactie zijn kosten verbonden 0,2% van het bedrag van de aankooporder. Als je geen toegang hebt tot Rabo Internetbankieren of liever eerst wilt overleggen, neem dan contact op met je Rabobank.

Hoe stap ik over naar Rabo Beheerd Beleggen Basis?

Je kunt eenvoudig overstappen naar Rabo Beheerd Beleggen Basis via je Rabobank. Zij openen voor je een nieuwe effectenrekening en beleggersrekening. Je BlackRock mixfonds wordt omgeruild voor indexfondsen van Rabo Beheerd Beleggen. Voor deze omwisseling betaal je geen kosten aan de Rabobank. Bij de overstap zal een klein gedeelte aan liquiditeiten worden vrijgemaakt, indicatief 2%. Dat betekent dus dat je een deel van je huidig belegd vermogen in het BlackRock mixfonds terug zal vinden in de liquiditeiten op je beleggersrekening.