Publicatiedatum: 21 december 2020 

De wereldwijde afname van biodiversiteit staat hoog op de agenda bij een aantal beleggers. Het thema - ook wel bekend als Duurzaam Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties (VN)nummer 15 - verdient ook alle aandacht. Een miljoen plant- en diersoorten worden volgens de VN als gevolg van menselijk handelen met uitsterven bedreigd. Het verlies aan biodiversiteit wordt veroorzaakt door ontbossing, overbevissing, stroperij, vervuiling en de opkomst van invasieve vreemde soorten. En natuurlijk klimaatverandering. Dat leidt ook tot financiële risico’s. Bijvoorbeeld bij bedrijven die afhankelijk zijn van zogenoemde ecosysteemdiensten. Dat zijn diensten die door het ecosysteem aan mensen worden geleverd. Dat kan variëren van drinkwater, gewassen die van bestuiving afhankelijk zijn tot diensten op het vlak van toerisme en recreatie.

Beleggers zijn zich daar steeds meer van bewust. Een aantal van hen heeft het thema stevig omarmd. Zij monitoren bijvoorbeeld met behulp van satellietbeelden ontbossing rond plantages en gebruiken deze inzichten om de dialoog aan te gaan met bedrijven over de risico’s in hun aanvoerketen. Robeco doet dat bijvoorbeeld, mede namens Raboklanten die in de 1895 fondsen beleggen. Een belangrijke impuls in de mondiale aanpak van biodiversiteitsverlies kan volgend jaar komen van een biodiversiteitsconferentie die in het Chinese Kunming plaatsvindt. Analisten zien deze bijeenkomst (Convention on Biological Diversity, COP 15) als een mogelijk omslagpunt in de strijd tegen biodiversiteitsverlies, vergelijkbaar met het belang van het klimaatakkoord van Parijs. Het helpt daarbij dat er ondertussen steeds meer werk wordt gemaakt van het kwantificeren van de waarde van biodiversiteit en dus ook het verlies ervan. Want dat inzicht kan leiden tot meer weloverwogen keuzes door beleggers.

2021: Kunming als impuls voor biodiversiteit?

Terug naar Beleggingsnieuws