Aandelenoverweging handhaven

Handelsconflict houdt aan

De onzekerheid op de financiële markten vanwege het handelsconflict roept de vraag op of een overweging van aandelen nog te rechtvaardigen is. Hoewel de onzekerheid impact heeft op het producentenvertrouwen en de economische groei drukt, gaat ons basisscenario nog altijd uit van een uiteindelijk (zwak) handelsakkoord. Daarnaast zijn de financiële condities extreem ruim en pleit de relatieve waardering nog altijd voor aandelen.

De onzekerheid op de financiële markten vanwege het handelsconflict roept de vraag op of een overweging van aandelen nog te rechtvaardigen is. Hoewel de onzekerheid impact heeft op het producentenvertrouwen en de economische groei drukt, gaat ons basisscenario nog altijd uit van een uiteindelijk (zwak) handelsakkoord. Daarnaast zijn de financiële condities extreem ruim en pleit de relatieve waardering nog altijd voor aandelen. We zien dat het handelsconflict niet alleen aanhoudt, maar het lijkt in intensiteit zelfs toe te nemen. Trump richt zich inmiddels ook op Mexico, Turkije en India. Dit zorgt voor een duidelijke risk-off beweging op de financiële markten. In de maand mei zijn aandelen per saldo met 5,4% in waarde gedaald en is de Duitse 10 jaars rente gedaald naar -0,2%. Het laagste niveau ooit. Ook in de VS heeft de onzekerheid impact op de aandelen- en obligatiemarkten. De S&P 500 index beleefde één van de slechtste meimaanden met een rendement van -5,9% en de Amerikaanse 10-jaars rente is gezakt onder de korte rente. Hierdoor is er sprake van een omgekeerde rentecurve, wat vaak als voorbode wordt gezien van een recessie met een vertraging van gemiddeld 14 maanden. De vraag is: zien we al signalen van een sterke afzwakking in de economische data? De economische data in de afgelopen maanden liet juist stabilisatie of een lichte opleving zien. Maar dat was voor de tweet van Trump. Wel lieten de Citi economische verrassingsindices in de VS en de eurozone in mei een verbetering zien ten opzichte van april. Ook het Chinese producentenvertrouwen liet over mei een stabiel beeld zien.

Dat neemt niet weg dat het producentenvertrouwen over het algemeen nog onder druk staat. De voorlopige inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone bevestigt dat beeld. Vandaag wordt de Amerikaanse inkoopmanagersindex over mei gepubliceerd, welke een eerste indicatie zal geven van de impact in de VS. De onzekerheid over de economische situatie heeft ook zijn weerslag op de winsttaxaties. Die zijn in de afgelopen weken flink naar beneden bijgesteld. Analisten gaan nog uit van een winstgroei van 4% voor 2019 en ruim 10% voor 2020. Dit hangt uiteraard af van hoe het handelsconflict zich in de komende weken gaat ontwikkelen. Eind juni komen Xi en Trump in Japan bij elkaar en er is nog altijd hoop bij beleggers dat de situatie daarna verbetert. Ons basisscenario gaat uit van een akkoord, waardoor de situatie niet verder escaleert. In dat geval kan het beeld op de markten stabiliseren. Hoewel het economische beeld verzwakt, blijven de financiële condities extreem ruim. Vooral door de recente beweging van de rentes naar historisch lage niveaus. De relatieve waardering pleit hierdoor des te meer voor aandelen. De waardering staat onder druk door de negatieve berichtgeving over het handelsconflict, maar die kan ook weer snel draaien, mocht de berichtgeving in de komende periode positief worden. Een voorbeeld hiervan hebben we in de omslag in Q4 gezien, maar ook eerder met geopolitieke gebeurtenissen rondom Noord-Korea, Brexit en verkiezingen in de VS.

Terug naar Beleggingsnieuws