Publicatiedatum: 14 december 2020 

Dat (mededingings)autoriteiten hun pijlen steeds serieuzer richten op bestaande techmonopolisten, laat beleggers vooralsnog onberoerd. Dat bleek ook na de aanklacht van de Amerikaanse handelscommissie FTC en het openbaar ministerie van New York dat Facebook zijn marktmacht misbruikt. Ze sturen in de aanklacht aan op het opbreken van Facebook. De aandelenkoers reageerde hier nauwelijks op (-2%). Hoewel de nieuwe aanklacht geen kortetermijnrisico behelst, is de aversie tegen de marktmacht van Facebook wel degelijk een risico op de lange termijn. De snelheid waarmee het bedrijf in het verleden marktaandeel kon winnen, komt hiermee namelijk in het geding. Lange tijd werd het bedrijf geen strobreed in de weg gelegd door mededingingsautoriteiten en kon het strategische overnames doen waarmee het de bedreiging van nieuwe toetreders elimineerde. Dat Facebook zo succesvol kon worden, heeft zeker ook te maken met de tijdige overnames van successen als Instagram in 2012 en Whatsapp in 2014.

Het is ondenkbaar dat nieuwe toetreders net zo makkelijk kunnen worden opgekocht. Elke overname die het bedrijf nu poogt te doen, zal worden geblokkeerd door mededingingsautoriteiten. Dit geldt niet voor zogenaamde second tier social media platforms, waar beleggers recent hun focus naar verschuiven. Zo is het tien keer kleinere Snap dit jaar met een behoorlijke opmars bezig en presteert het sinds zijn IPO nu beter dan Facebook. Beleggers realiseren zich blijkbaar dat de groei voor de marktleiders niet onbegrensd is en dat de aandacht van de autoriteiten in het voordeel kan werken van de uitdagers. De stabiele koersontwikkeling verbloemt dit effect.

Aanpak techmonopolies laat beleggers (nog) onberoerd

Terug naar Beleggingsnieuws