Alternatieve energie en innovatie fondsen veren op door energietransitie

Publicatiedatum: 14 oktober 2020
Auteur: 
Rishma Moennasing


De energietransitie staat bij veel overheden en bedrijven op de agenda. Dit houdt in dat fossiele brandstoffen moeten plaatsmaken voor alternatieve en duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens, waterkrachtcentrales en geothermische energie (aardwarmte).

Mede hierdoor veren themafondsen die beleggen in alternatieve energie en technologische innovatie al geruime tijd op. Ook dit jaar zijn de prestaties indrukwekkend. Voorbeelden van deze themafondsen zijn BlackRock Sustainable Energy, Candriam Robotics & Innovative Technology en RobecoSam Smart Energy. 


Deze fondsen beleggen in de energietransitie door aandelen te kiezen op het gebied van energie-efficiency en -opslagsystemen, alternatieve energie, robotisering en elektrische voertuigen. Naar verwachting kan de groei in deze segmenten doorzetten. Om wereldwijd de CO2-intensiteit te verminderen en de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten namelijk nog grote stappen worden gezet.

Alternatieve energie en innovatie fondsen veren op door energietransitie

Terug naar Beleggingsnieuws